Information från styrelsen, Januari 2019

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 22 januari 2019, vill styrelsen
informera om följande:

Barnvagnar och cyklar
Vi har kombinerade barnvagns- och cykelrum i alla tre husen. Styrelsen vill upplysa
om att gången mellan de två dörrarna i varje sådant rum måste vara fri. Gången
utgör en utrymningsväg, och kravet bottnar i ett myndighetskrav som vi måste följa.
Styrelsen ber alla boende att respektera detta.

Styrelsen har också för avsikt att under vintern och våren genomföra en rensning i
dessa rum, så att de inte blir överbelamrade. Mer information kommer.
För att underlätta möjligheten att förvara barnvagnar tillåts två barnvagnar i
förrådsgången i Ljusnevägen 2, längst in på höger sida. Det är bara i den
förrådsgången det är tillåtet, max två barnvagnar och längst in. Anslag finns uppsatt.

Vinter, snö, sand och snöröjning
På Ljusnevägen snöröjs trottoaren på motsatta sidan (den sida som har
gatubelysning) av staden. ”Vår” trottoar snöröjs inte. Styrelsen konstaterar att det är
så staden gör och vi får anpassa oss efter dettta. Föreningen har bett vår
snöröjningsfirma att skotta och halkbekämpa från ytterdörrarna och fram till gatan,
alltså även över ”vår” trottoar, detta som en hjälp till oss boende.
Vår snöröjningsfirma kan omöjligen vara här precis alltid, även om vår uppfattning är
att de gör ett bra jobb. Vi ber er boende att, om det behövs, hjälpa till med lite
snöskottning eller sopning, så att portarna lättare går i lås.
Vi ber er också det självklara, att när ni passerar ut eller in, se till att porten också
går i lås. Vid behov sopa ur dörrtröskeln från sand och snö.
På gatan är det städdag måndagar från kl 08. Vi ber er som parkerar där att
respektera detta, för att underlätta parkering och för att underlätta för stadens
snöröjare.

Brandskydd
Vid senaste styrelsemötet såg det bra ut, med ett undantag, i de allmänna
utrymmena: det stod en barnvagn mitt i gången i barnvagns+cykelrummet i 2:an,
där det skall vara fri passage. Styrelsen hoppas det var en engångsföreteelse.

Kommande händelser
19 februari – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, december 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 18 december 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Snö och vinter
Snön har kommit och det utlovas en vit jul i Stockholm. Styrelsen vill be alla boende
att hjälpa till med att hålla rent framför portarna och att sopa bort snö och grus från
trösklarna och att se till att ytterdörrarna går i lås. På så sätt får vi ett säkrare
boende och mindre risk för oönskade besök. Om det snöar, skotta gärna litet framför
porten också. Föreningen har visserligen en firma kontrakterad för snöröjning, men
de kan givetvis inte vara på alla platser samtidigt.

Jul
Julen står för dörren och vi får förhoppningsvis trevligt umgänge med familj och
vänner. Med julklapparna följer förpackningsmaterial, omslagspapper och snören.
Wellpapp och omslagspapper skall sorteras som pappersförpackning och lämnas
lämpligen i återvinningsstationen vid Djursjukhuset. Anslagen på väggen vid
sopkärlen ger vägledning och det finns också på stockholmvattenochavfall.se (sök
där på ”sortera dina sopor”.

Brandskydd
En nästan alltid återkommande punkt är brandskydd. Styrelsen är skyldig att aktivt
arbeta med brandskyddet och i det arbetet ingår att se till att det inte förvaras saker
i trapphus och förrådsgångar (och andra passager). Just nu har styrelsen funnit en
mängd ”bråte” i källargången, LV4. Detta är inte tillåtet. När styrelsen finner otillåtet
förvarat material så markerar vi det med en lapp som anger att detta inte är tillåten
förvaring.

Levande ljus
Levande ljus är trevligt, men lämna dem inte utan bevakning och glöm inte att släcka
dem. En grundregel är att den som tänder ett levande ljus svarar för att ljuset
bevakas och släcks. Vi vill också varna för sk. värmeljus – beroende på kvalitet och
förhållanden kan de övertända, dvs att det brinner från hela ljuset med en väldigt
stor låga. Detta har skribenten själv upplevt för ett antal år sedan. Än har vi inte
haft något tillbud i vår förening (som styrelsen känner till) och vi vill givetvis inte ha
det heller, för allas trevnad.

God jul och gott nytt år!
Med dessa ord och med ett vitt Stockholm vill styrelsen önska alla boende en god jul
och gott nytt år!

Kommande händelser
22 januari och 19 februari – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, nov-dec 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 20 november 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Glöggmingel!
Traditionsenligt bjuder föreningen på glöggmingel. Helt improviserat. Välkommen till
4:ans port onsdag den 5 december kl 18.30. Det kommer att finnas två sorters
glögg, pepparkakor och gissningsvis lite till. Låt oss gissa på litet luciamusik också.
Välkomna!

Återvinning av kartonger mm
Ett fel insmög sig i förra infobladet. Kartonger skall lämnas till stadens återvinning
(mitt emot Djursjukhuset). Kartonger för mjölk, juice, ägg lämnas med fördel där, i
nödfall i hushållssoporna (som förbränns). Se även anslag som finns i soprummen.
Vid Djursjukhuset finns också återvinningskärl för plast, glas, metall och batterier.

Varmt
vill vi alla ha på vintern. För att värmen ska fungera bra i lägenheterna är det viktigt
att termostatventilen på elementen, och även elementen, inte är förtäckta av
gardiner. Täcker gardinerna för elementen kommer värmen att stanna mellan
gardinen och fönstret och värmer då termostatventilen som tror att det är varmt i
rummet och drar ned på värmen så att du får kallt! Därför är det viktigt att
elementen inte är förtäckta av gardiner och möbler, så att den uppvärmda luften
kommer in i lägenheten. På så sätt fungerar värmen bättre.

Brandskydd
Vid senaste kontroll av brandskyddet i våra hus var det helt OK. Inget som stod i
portarna och källargångarna. Styrelsen vill framföra sitt tack för hjälpen!

Levande ljus
Det är trevligt med levande ljus men de måste hållas under kontroll. En bra regel är
att den som tänder ett ljus också svarar för att se till att det släcks. Pass upp med
adventsstakar, fladdrande gardiner mm i kombination med levande ljus. Glöm inte
bort att se till att adventsstaken är släckt när ni går ut på adventssöndagarna. Vi har
ännu inte haft några kända tillbud med detta, men styrelsen vill påminna om detta,
hellre en gång för mycket, för säkerhets skull.
Med dessa ord vill styrelsen välkomna adventshelgerna, nobelprisutdelning och lucia
innan vi firar jul.

Kommande händelser
18 december – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen,.november 2018

Information från styrelsen, november 2018
Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 25 oktober 2018, vill styrelsen informera om följande:

Tvättstugan – allergifritt mål
En liten del av befolkningen är väldigt känslig för dofter som kan finnas i tvättmedel, sköljmedel och parfymer, detta ger olika former av besvär för vederbörande. Vi har sådana boende i vår förening. Vi vädjar därför att alla boende bara använder parfymfria tvättmedel och inte använder tvättmedel och sköljmedel med tillsatta doftämnen i tvättstugans maskiner. På paketen finns då en allergifritt-symbol.

Glöm inte att tömma fickorna i de kläder du tvättar i tvättstugan. Vi har hittat både det ena och det andra i avloppsbaljan bakom tvättmaskinerna. Kolla en gång till i alla fickor innan du tvättar, för säkerhets skull. Det minskar risken för skador på maskinerna, och så slipper dina saker ”försvinna”.

Den 19 november
kommer Trädmästarna och gallrar på tomten. Träd kommer att beskäras och sly kommer att tas bort. Detta följer en inventering som genomfördes för en tid sedan. Vi har stämt av med kommunen, som är markägare, och det är OK från deras sida.

Brandskydd
Tyvärr tvingas vi påminna om att det inte är tillåtet att förvara saker i trapphusen. Skälet är att trapphusen är utrymningsväg för oss boende om det skulle börja brinna och trapphusen är också insatsväg för räddningstjänsten. Styrelsen är ansvarig för
att det är fritt i trapphusen, och styrelsen måste därför vidta åtgärder. En åtgärd vi gör är att markera med lappar på de saker som upptäcks förvarade i portarna. Tyvärr. Barnvagnar får förvaras i barnvagns- och cykelrummen, eller i lägenheten, i
eget lägenhetsförråd eller längst in i förrådsgången på Ljusnevägen 2 där det finns plats.

Pappersavfall
I soprummen finns blåa avfallskärl. Dessa är avsedda för returpapper. Returpapper är tidningar, kontorspapper och liknande. Kuvert är inte returpapper eftersom kuvert är limmade, läggs lämpligen i de vanliga hushållssoporna. Samma gäller för plastat papper – läggs i hushållssoporna. Kartonger kan vikas ihop och ställas bredvid de blå avfallskärlen, så tas de med. Kartonger är således inte returpapper, utan skall sorteras separat.

Kommande händelser
20 november – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, september 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 21 augusti 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Från senaste
styrelsemötet finns inte mycket att rapportera om. Löpande frågor som styrelsen
handlägger fortlöpande.

Föreningsdag på sensommaren
Mark och Utemiljögruppen föreslår att sensommarens föreningsdag, görs lördag den
22 september. Då ska vi röja litet efter sommaren och förbereda för höst och vinter.
Vi träffas och börjar kl 10 utanför 4:ans port och håller på till kl 13. Vi avslutar med
korvgrillning och fika, som vanligt.

Kommande händelser
25 sept – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma