Information från styrelsen, juli 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 25 juni 2020, vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning
Det har blivit dags att läsa av elförbrukningen för hushållen, lappar har under
fredagen delats ut i postlådorna. Du kan antingen lämna den ifyllda lappen i föreningens postlåda eller maila uppgifterna till styrelse@brfnorrafriheten.se senast den 6/7. Har vi inte erhållit uppgiften efter dess görs en uppskattning baserat på tidigare avläsningar.

Köksträdgården
Britt-Marie låter hälsa att föreningens köksträdgård som huserar i den gamla sandlådan på baksidan frodas, och att den som behöver kan förse sig av allehanda kryddgrönt.

Dörrar
I semestertider när många är borta under längre perioder vill styrelsen påminna om att se till att dörrar som ska gå i lås gör det, så det inte står öppet under längre tider.

Kommande händelser
Styrelsemöte via Skype 5/8

Styrelsen vill också påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distansering och hygien, vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen.

Information från styrelsen, juni 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 27 maj 2020, vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning
Det har blivit dags att läsa av elförbrukningen för hushållen, och som de senaste gångerna fyller man i värdet för sin egen mätare på en lapp som kommer dyka upp i brevlådan inom kort.

Portkoder
I början av juli är det återigen dags för nya portkoder, lappar med exakt
kod och datum för byte kommer dyka upp i brevlådan senast en vecka innan ändringen.

Kvarglömda leksaker
Som bekant så är numera sandlådan på baksidan en kryddträdgård tack vare Mark- och Utemiljögruppen under ledning av Britt-Marie Skog. Vid omställningen hittades ett antal leksaker som Britt-Marie förvarar i föreningens förråd. Är detta något du känns vid så är du välkommen att kontakta Britt-Marie för att få tillbaka dem.

Kommande händelser
Styrelsemöte via Skype 25/6

Vi vill också påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering och hygien, vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen.

Information från styrelsen, maj 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 25 april 2020, vill styrelsen informera om följande:

Tillåtna tider för tvättmaskin, borrning mm.

På årsmötet fastställdes de tider som boende tillåts att använda tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin i lägenheterna. Tiderna är desamma som tillåtna tider i vår gemensamma tvättstuga. Mötet gav också styrelsen i uppdrag att fastställa tider då det är tillåtet att borra och spika. Följande gäller:


Måndag – FredagLördag, söndag, helgdag
Tvättstugan7 – 227 – 22
Tvättmaskin
Torktumlare
Diskmaskin
7 – 227 – 22
Borrning
Spikning
8 – 209 – 17

Anticimex

Vi har nu avtal med Anticimex för bekämpning av skadedjur, exempelvis myror. Har du problem, kontakta Anticimex direkt. 075-245 10 00 är telefonnumret. Hemsidan har adress:

www.anticimex.com

Tjänstefördelaren (information om garanti)

En kort tilläggsinformation om tjänstefördelaren (den som du hämtade ut i januari i år) för internettjänster. Fördelaren tillhör föreningen men underhållsansvaret ligger på lägenhetsinnehavaren. Fördelaren har 2 års garanti vilket räknas från 18 december 2019. Kontakta Ownits kundtjänst om du skulle ha problem.

Kommande händelser

vid behov – styrelsemöte via Skype

Extra info ang. störande ljud

På den ordinarie föreningsstämman 12/3 2020 beslutade mötet om nya hålltider för när man får använda tvättmaskin, torktumlare samt diskmaskin, detta för att klargöra reglerna för detta. Mötet röstade och beslutade att tillsvidare gäller begränsningen 07-22 för dessa aktiviteter. Mötet beslutade också att styrelsen ska besluta om begränsningar för andra störande ljud, exempelvis borrande eller spikande, något som kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

Protokoll från föreningsstämman finns här samt under fliken “Dokument”.

Information från styrelsen, april 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 25 mars 2020, vill styrelsen informera om följande:

Ny styrelse

På årsmötet valdes en ny styrelse och vår avgående ordförande tackades av. Nya i styrelsen är Jarl Moritz och Johan Ehn (båda ordinarie). Vid det konstituerande styrelsemötet bestämdes att Kristiina Jansson är ordförande och svarar för ekonomi, Jarl är vice ordförande och fastighetsansvarig, Johan Ehn fick rollen för IT och information. Övriga i styrelsen kvarstår som tidigare.

Hustomte

Jarl Moritz, som till vardags kallas Jalle, har också åtagit sig att vara hustomte och kommer att hjälpa till med fastighetssysslor på ungefär samma sätt som vår tidigare ordförande Rolf gjorde.

Ingen städdag, men städa ändå!

Vi har beslutat att ställa in föreningsdagen den 18 april. Vi uppmanar er som vill hjälpa till att fixa ordning inför sommaren ändå att kontakta Britt-Marie Skog. Britt-Marie når vi på telefon 070-7143431 eller e-post: britt-marie.skog@telia.com. Tanken är att vi ska få sysslorna genomförda, men att det sprids ut på flera dagar och kvällar, på tidpunkt som passar just dig.

Nu på våren kommer parkeringsplatserna att sopas, detta kommer att anslås i portarna. Vi ber er som har p-plats eller carport att sopa rent på den egna platsen strax innan de allmänna p-platserna ska städas, så får vi rent där också på enklaste sätt.

Tilluftfiltren behöver dammsugas

Under en del element i lägenheterna sitter ett tilluftdon. Vid dessa tas uteluft in i lägenheten via ett dammfilter, luften strömmar sedan upp genom elementet innan den kommer in i lägenheten. Filtren i tilluftdonen behöver dammsugas då och då. Det är enkelt att göra, man drar ut filterkassetten vågrätt och så är filtret åtkomligt.

Sandlådan är inte garanterat bakteriefri

Det gäller sandlådan uppe på bergsknallen – styrelsen funderar på om sandlådan ska tas bort för att eventuellt ersättas med något annat som roar barnen. Skälet är att sanden måste bytas regelbundet och trots det kan vi inte garantera att sanden är bakteriefri. Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter i denna fråga, särskilt från våra barnfamiljer. Något beslut är inte fattat.

Kommande händelser

Vid behov – styrelsemöte via Skype.