Information från styrelsen, februari 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 27 januari 2021, vill styrelsen informera om följande:

Vintern är här, se till att portar och ytterdörrar stängs!
Nu när snön är här, är det lätt att portarna inte går igen när de stänger sig själva. Hjälp till att hålla snö och sand borta från trösklar mm i portar och andra ytterdörrar och, om det behövs, dra igen dem så de går i lås.

Med dessa enkla medel så håller vi ytterdörrarna låsta och minskar risken att obehöriga att kommer in i våra fastigheter.

Avgiftshöjning från 2021-04-01
Från den 1 april kommer avgiften till föreningen att höjas med 3,5 %. Anledningen är att vi har kommande planerade åtgärder på våra fastigheter och givetvis påverkas vi också av den inflation som finns.

Förvara inte saker i portar och förrådsgångar
Föreningen (läs: styrelsen) är ansvarig för brandskydd och att utrymningsvägar hålls fria. Därför är det aldrig tillåtet att förvara till exempel barnvagnar, skidor, pulkor mm i våra allmänna utrymmen. Behöver dessa ställas utanför lägenheten för att torka, använd cykel- och barnvagnsrummen.

Ordinarie föreningsstämma 10 juni 2021 kl 18.30
I dessa pandemitider har vi valt att lägga ordinarie föreningsstämma, det vi ofta kallar för årsstämma eller årsmöte, sent och styrelsen har fastställt tidpunkten till den 10 juni kl 18.30. Se detta som en förhandsinformation, stadgeenlig kallelse kommer.

Styrelsen har också fastställt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att bereda motionen inför stämman.

Kommande händelser
Tisdag 23 februari – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, januari 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 21 december 2020, vill styrelsen informera om följande:

Portkoder
Det är snart dags att byta portkoder, denna gång sker det lördagen 9/1 ca kl 12:00. Lappar med de nya koderna dyker upp i brevlådorna i god tid innan.

Elavräkningen, ny och gammal
Sommarens avräkning av elmätarna är precis avhandlad efter lite om och men, och nu är det dags för nästa halvår. Precis som senast kommer det dyka upp lappar i brevlådorna som man enkelt fyller i genom att läsa av mätaren som sitter i plåtskåpet i hallen. Vi önskar att avläsning görs så nära den 31/12 som möjligt, givet att det är praktiskt. Lappen kan lämnas i föreningens brevlåda på Ljusnevägen 4 eller skrivas av och mailas till styrelse@brfnorrafriheten.se.

Strömavbrott Ljusnevägen 6
Under eftermiddagen lördag 19/12 löste en av stigaresäkringarna på Ljusnevägen 6 ut vilket resulterade i ett delvist strömlöst hus under en kortare tid. Problemet kunde snabbt åtgärdas och strömmen återvända. Driftia är inkopplade på ärendet och kommer undersöka så att det fungerar även långsiktigt.

Temperaturen i lägenheterna
Styrelsen har gjorts medveten om att det på flera håll upplevs som kyligt i
lägenheterna. För att underlätta för alla ber vi er som upplever att det är för kallt/varmt att mäta upp temperaturen och maila till oss, så att vi kan se om det är något som behöver åtgärdas.

P-avgifter
En miss i pappersarbetet har gjort att de uppdaterade priserna för
parkeringsplatserna inte har följt med de nya avgiftsavierna. Vår ekonomiska förvaltare Certivo hälsar att en extra avi avseende endast p avgift kommer att skickas ut inom kort. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

God jul!
Sist vill vi i Styrelsen tacka för ett, trots omständigheterna i världen, fint år och önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Kommande händelser
27 januari – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, december 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 1 december 2020, vill styrelsen informera om följande:

P-avgifter
From 1/1 2021 justeras p-avgifterna för våra parkeringsplatser upp enligt nedanstående tabeller:

P-plats löpande 12 mån.303:-/mån
Carport löpande 12 mån.545:-/mån
 p-platscarport
1 mån424:-605:-
2 mån726:-1089:-
3 mån968:-1694:-
6 mån1870:-3328:-

Elavläsning
Elavläsningen för detta halvår blir även den manuell, och lappar kommer dyka upp i brevlådorna inom en snar framtid. Gällande avräkningen på den förra avläsningen så är det fortfarande under utredning, men ska dyka upp i december månad.

Det lackar mot jul
Nu närmar sig juletider, och med det åker såklart ljusen fram. Vi vill påminna om att elda försiktigt och att ha respekt för levande ljus och att inte ha några antändliga material såsom mossa eller dylikt i adventsstakarna. Tillsammans hjälps vi åt att inbringa julefriden under säkra former.

Kommande händelser
21 december – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, november 2020

Från det senaste styrelsemötet den 27e oktober 2020 vill styrelsen informera om följande:

Hösten är här, vintervädret närmar sig

Hösten är här och snart kommer nog vinterliknande förhållanden. Det finns då litet att tänka på och hjälpas åt med.

Det handlar givetivs om portar och ytterdörrar. Det samlas lätt grus och snö i trösklarna. Det gör att portar och ytterdörrar inte stänger helt och går i lås. Så vill vi inte ha det.

Föreningen har precis som tidigare år anlitat en snöröjningsfirma för att både halkbekämpa (sanda) och att skotta snö. Firman kan dock omöjligen vara här och hålla rent hela tiden.

Styrelsen ber därför alla boende att hjälpa till med att se till att ytterdörrar går i lås efter passage. Sopa ur dörrtröskeln från grus och snö vid behov. Kommer det mycket snö kan man behöva skotta eller sopa rent utanför dörren, så att den kan röra sig och stänga utan att dra in snö i tröskeln.

Med dessa enkla medel så håller vi ytterdörrarna låsta och hindrar obehöriga att komma in i våra fastigheter.

Eldebitering – korrigeringsavier i november

Korrigering av preliminär debitering av el har blivit försenad. Vår ekonomiske förvaltare har nu meddelat att korrigeringarna kommer att distribueras på särskilda avier under november månad. Det gör att vi i praktiken får justeringen på avgiften för december (den som betalas till den 30 november).

Elavläsningen till kommande årsskifte kommer att ske manuellt. Mer information senare.

Kommande händelser

Tisdag 1 december– styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, oktober 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 28 september 2020, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdagen den 27 september
Eftersom vädret inte var det bästa flyttades föreningsdagen till söndagen. Styrelsen vill tacka Mark- och utemiljögruppen för en väl organiserad föreningsdag.

Felanmälan – vem kontaktar man om vad?
Denna informationslapp kommer inom kort att uppdateras. I första hand ska man kontakta styrelsen vid fel på fastigheter och lägenheter. Är det akut ska man givetvis kontakta Driftia.

Hyra för platser och plats i carport
Hyran för p-platser och carportplatser kommer att höjas med 10% vid årsskiftet. Föregående höjning skedde oktober 2017. Styrelsen har försökt att sätta hyran i paritet med motsvarande hyror eller kostnader i vår närhet.

Elavläsning – avstämning avgifter
Korrigering av preliminär debitering av el har blivit försenad, målet är att detta skall vara klart före årsskiftet. Orsaken är att föreningen numera måste debitera och redovisa moms för detta och det innebär att föreningen måste upprätta någon form av momsdeklaration. Detta efter beslut i högsta förvaltningsdomstolen och gäller retroaktivt för hela 2020.

Hjälp till att hålla rent i tvättstugan!
Alla som använder tvättstugan måste hjälpas åt att hålla den fräsch. Vår städfirma städar där en gång per vecka, men alla måste alla hjälpas åt att hålla rent efter varje användningstillfälle. Tvärr har vi fått in klagomål på att det inte alltid är rent, tänk därför på att:

  • Gör rent fack för tvättmedel och sköljmedel
  • Använd oparfymerade tvätt- och sköljmedel (det finns personer som är känsliga för detta!)
  • Rensa luddfiltret på torktumlarens framsida
  • Torka av maskiner, torkskåp, bord och bänkar, även golv vid behov
  • Gör även rent mangelduken om den fått tvätt- eller sköljmedel på sig. Den ska vara utrullad och upphängd så den kan torka
  • Håll tvättiderna så att nästa kan tvätta, blir du försenad så kontakta nästa.
  • Ta tvättiden i anspråk inom 30 minuter, sedan är det fritt för andra att använda tvättstugan.

Kommande händelser
Tisdag 27 oktober– styrelsemöte via Skype