Dokument

Stadgar

BRF Norra Frihetens Stadgar (2018)

Årsredovisningar  och revisionsberättelser

Årsredovisning BRF Norra Friheten 2020 / Revisionsberättelse 2020
Årsredovisning BRF Norra Friheten 2019 / Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning BRF Norra Friheten 2018 / Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning BRF Norra Friheten 2017 / Revisionsberättelse 2017
Årsredovisning BRF Norra Friheten 2016 / Revisonsberättelse 2016

Protokoll

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020 / Protokoll extra föreningsstämma 2020
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018 / Protokoll Extra föreningsstämma 2018
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

Energideklaration

Energideklaration utförd 2013-05-24

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare

Viktig information till Dig som bostadsrättshavare år 2021

Mäklarinformation

Mäklarinformation, uppdaterad september 2021