Föreningens styrelse

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen. Om ni inte vet direkt vem i styrelsen ni ska vända er till, så ser vi helst att ni första hand skickar till styrelsens gemensamma adress styrelse@brfnorrafriheten.se eller formuläret på webbplatsen.

På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade och den som är bäst insatt i frågan kan ge svar så snabbt som möjligt.

Styrelsen Brf Norra Friheten 2019/2020

Styrelsen
styrelse@brfnorrafriheten.se

Rolf Uhlén
Ordförande
Ljusnevägen 6

Handan Candeger
Vice ordförande & Nycklar
Ljusnevägen 4

Mats Forsberg
Sekreterare
Ljusnevägen 6

Kristiina Jansson
Ekonomi
Ljusnevägen 2

Mårten Moberg
Parkeringsplatser 
Ljusnevägen 2

Lars Johansson (Suppleant)
Information
Ljusnevägen 4

Tomas Andersson (Suppleant)
IT
Ljusnevägen 4

Rasmus Berggren (Suppleant)
Ljusnevägen 6

Ekonomisk förvaltare
Certivo AB
Klyftvägen 11
167 33 Bromma