TV-box

TV-box och liknande utrustning har Brf ursprungligen tillhandahållit till respektive
lägenhet. Sådan utrustning har medlemmen ansvar för att underhålla. Om en defekt TV-box
inte ersätts eller repareras, är det en brist som lägenhetsinnehavaren svarar för. Vid
en försäljning övertas detta ansvar av köparen.
Genom att Brf har avtal med Ownit så levererar de ersättningsboxar till
föreningen. Kostnaden för detta debiteras medlemmen.