Information från styrelsen, december 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 21 december 2021, vill styrelsen informera om följande:

OVK

vilket betyder Obligatorisk VentilationsKontroll måste göras med jämna mellanrum, och nu har det blivit dags igen. I slutet av januari behöver hantverkare tillträde till lägenheterna för att kolla luftflöde samt rensa ventiler. Info kommer snart om exakta tider.

Utomhusbelysning

beslutades det om på det extrastämman den 14 dec. Det kommer att installeras inom kort på baksidan av 6:an.

Nytt år – nya koder

Traditionsenligt byter vi koder med det nya året – lappar kommer i brevlådorna.

Källar- och cykelrumsdörrar

Ibland går plåtdörrarna inte i lås ordentligt. Det är omöjligt att alltid ha optimal spänning i dörrstängarna. Vi justerar så ofta vi kan, men ta för vana att känna på handtaget när du stänger dörren bakom dig och kolla att dörren är låst.

Kommande händelser

18 januari – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, november 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 23 november 2021, vill styrelsen informera om följande:

Extrastämma

Styrelsen föreslår att vi monterar utomhusbelysning på baksidan av 6:an. Detta för att öka trygghet och säkerhet i vårt boende. Belysningen kommer att vara av typen rörelseaktiverad och sättas upp på husväggen. Enligt föreningens stadgar är detta en åtgärd som kräver ett stämmobeslut – därför blir det extrastämma i tvättstugan den 14 dec kl. 19.00 – 19.30. Detaljerad info med bilder kommer att delas ut med en formell kallelse i brevlådorna inom kort.

Fönster/balkongdörrar

Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som uppgav att det fanns problem med fönster/balkongdörrar. Fantastiska Fönster är bokad för att fixa!

Elavläsning

kommer även till detta halvårsskifte att göras “manuellt”, dvs. alla medlemmar får lämna uppgifter – på papper eller via mail – till styrelsen. Viktigt att detta sker så nära intill årsskiftet som möjligt. Blanketter kommer snart i brevlådorna.

Portar och grus

Det drar ihop sig till vinter och slask och sandade trottoarer. Sand som gärna fastnar i våra portar och gör så att de inte stänger ordentligt. Var gärna uppmärksamma på detta; se till att portar och cykelrumsdörrar går ordentligt i lås.

Välkomna på glögg!

Ett ljus i höstmörkret! Mark- & Utemiljögruppen med Britt-Marie Skog i spetsen ordnar traditionsenligt glöggmingel i 4:ans port, ons. 8/12 kl. 18.30 -19.30. Hjärtligt välkomna!

Kommande händelser

21 december – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, oktober 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 26 oktober 2021, vill styrelsen informera om följande:

Fönster/balkongdörrar

Enkätsvaren visade att många medlemmar har problem med krånglande fönster och svårstängda balkongdörrar. Styrelsen ger i uppdrag åt fackfolk att fixa fönsterna – balkongdörrar kan vi ordna internt. Styrelsen återkommer med detaljer om när och hur.

Trädbeskärning

16:e nov. kommer f:a Trädbeskärning hit för att beskära och snygga till våra träd. Styrelsen hoppas att det inte ska medföra några olägenheter.

Kommande händelser

23 november – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, september 2021

Från styrelsemötet den 21 september 2021:

Är det för mycket begärt…

…att vi ska vara noggranna med var vi lägger våra sopor? Styrelsen vädjar till
medlemmarna att vara noga:

  • kompost i kompostpapperspåsar i lilla kärlet till höger, inget annat.
  • tidningspapper/tidskrifter i de blå mittenkärlen, inget annat.
  • hushållssopor, i knutna soppåsar längst till vänster, inget annat.

Alla förpackningar tar vi, med hjälp av en stärkande promenad, bort till
återvinningsstationen. Det här kanske låter lite mästrande, men faktum är att
sophämtarna hör av sig och meddelar att om inte detta sköts på rätt sätt kan
kontrakt brytas och föreningen bli ersättningsskyldig. Låt oss ordna detta
tillsammans!

Fönster

I en del lägenheter har problem uppstått med fönster och balkongdörrar. Stora
fönster (inkl. balkongdörren) är ganska tunga, och med åren uppstår sättningar som
gör att de kan bli svåra att stänga. Det går att fixa, och styrelsen har beslutat
inventera problemet – snart kommer en ”fönsterenkät” i brevlådan.

Trädbeskärning

Styrelsen har beslutat upphandla trädbeskärning av en del stora träd som står nära
fasaderna.

“Uppställningspinnar”

Visst är det irriterande när cykelrumsdörren smäller igen precis när man ska krångla
sig ut med cykeln. Misströsta inte, snart kommer uppställningspinnar även på
cykelrumsdörrarna!

Carport färdigmålad

Carporten är nu färdigmålad och kan användas som vanligt. I övrigt fortsätter
målningsarbetet, soprumsdörrar, cykelrumsdörrar och smådetaljer står på tur. Allt är
dock väderberoende…

Kommande händelser

25 oktober – styrelsemöte via Skype