Information från styrelsen, september 2021

Från styrelsemötet den 21 september 2021:

Är det för mycket begärt…

…att vi ska vara noggranna med var vi lägger våra sopor? Styrelsen vädjar till
medlemmarna att vara noga:

  • kompost i kompostpapperspåsar i lilla kärlet till höger, inget annat.
  • tidningspapper/tidskrifter i de blå mittenkärlen, inget annat.
  • hushållssopor, i knutna soppåsar längst till vänster, inget annat.

Alla förpackningar tar vi, med hjälp av en stärkande promenad, bort till
återvinningsstationen. Det här kanske låter lite mästrande, men faktum är att
sophämtarna hör av sig och meddelar att om inte detta sköts på rätt sätt kan
kontrakt brytas och föreningen bli ersättningsskyldig. Låt oss ordna detta
tillsammans!

Fönster

I en del lägenheter har problem uppstått med fönster och balkongdörrar. Stora
fönster (inkl. balkongdörren) är ganska tunga, och med åren uppstår sättningar som
gör att de kan bli svåra att stänga. Det går att fixa, och styrelsen har beslutat
inventera problemet – snart kommer en ”fönsterenkät” i brevlådan.

Trädbeskärning

Styrelsen har beslutat upphandla trädbeskärning av en del stora träd som står nära
fasaderna.

“Uppställningspinnar”

Visst är det irriterande när cykelrumsdörren smäller igen precis när man ska krångla
sig ut med cykeln. Misströsta inte, snart kommer uppställningspinnar även på
cykelrumsdörrarna!

Carport färdigmålad

Carporten är nu färdigmålad och kan användas som vanligt. I övrigt fortsätter
målningsarbetet, soprumsdörrar, cykelrumsdörrar och smådetaljer står på tur. Allt är
dock väderberoende…

Kommande händelser

25 oktober – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, augusti 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 11 augusti 2021, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 25 september

Dags igen att ses för att sköta om våra hus och rabatter! Vi samlas som vanligt utanför 4:an kl. 10.00. Alla är hjärtligt välkomna!

Målningsarbeten

Carporten är nu färdigmålad, och yttre plåtdörrar, såväl som en del detaljer på spaljéer, kommer att målas under sept. månad.

Stamspolning

I år är det dags för den återkommande stamspolningen, detta för att avrinning ska fungera och avlopp inte slamma igen. Det kommer att ske under v. 34-36, 23 aug-10 sep, och då krävs tillgång till lägenheterna. Hur detta ska gå till, samt ett detaljerat schema, kommer att meddelas senare.

Plåtbleck i fönster

Mer underhållsarbete: I fönsterbågarna på plan fyra i alla tre husen saknas plåtbleck i överkanten. Detta kommer att åtgärdas med början 26 aug. Då behövs inte tillträde till lgh, dock kommer plåtslagarna att röra sig i husen samt på taken.

Kommande händelser

21 september – styrelsemöte via Skype

Information från styrelsen, juli 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 29 juni 2021, vill styrelsen informera om följande:

Sommaren är här

Sommaren är här och många reser bort några dagar. Hjälp oss alla med att se till att portar går i lås när du gått in eller ut, och att allmänt hålla koll.

Spolning av avlopp

Det är dags för avloppsrensning igen. Förra gången var för 5 år sedan. Avloppsresning görs av hela systemet, både i avloppsstammar och alla ledningar in i lägenheterna.

Firman har planerat att detta utförs under vecka 34 – 36 vilket innebär att arbetet startar den 24 augusti. Firman kommer att informera med lappar i brevlådorna någon vecka innan och då framgår också vilken dag som de kommer till din lägenhet. Mer information kommer, sannolikt i augusti.

Årsmötesprotokollet

Årsmötet genomfördes med hjälp av poströstning den 10 juni. Protokollet är i skrivande stund under justering, så fort protokollet är justerat av båda justeringsmännen kommer det att läggas ut i portarna.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse vars sammansättning också kommer att anslås i portarna. Det är i stora drag den gamla styrelsen som utökats med några personer.

Kommande händelser

11 augusti – styreslemöte via Skype

Information från styrelsen, mars 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 23 februari 2021, vill styrelsen informera om följande:

Påminnelse Avgiftshöjning
Styrelsen vill påminna om att avgifterna från och med 1/4 2021 höjs med 3,5%. Detta är för att bekosta planerat underhåll av fastigheterna.

Styrelsearbete, något för dig?
På grund av nära förestående flytt blir styrelsen en person kort i sitt arbete och därför vill vi uppmuntra den som känner sig manad och/eller intresserad av att arbeta i föreningsstyrelsen att kontakta valberedningen på valberedning@brfnorrafriheten.se.

Strömavbrott Ljusnevägen 6
För att åtgärda det problem med elen till LV6 som ledde till strömavbrott i december behöver Driftia stänga av strömmen tillfälligt och arbeta på anläggningen. Detta innebär att torsdag 4/3 kl13-16 är Ljusnevägen 6 strömlöst. Strömmen kan komma och gå under denna tid, och det är viktigt att man betraktar hela anläggningen som strömförande under denna tid för att undvika olyckor.

Cykelrum Ljusnevägen 2
Ytterdörren till cykelrummet på LV2 behöver målas om, och detta ska göras så fort det är varmare ute för att färgen ska fästa ordentligt.

Grusets årstid
Nu har snön smält bort för denna gång, och lämnat en hel massa grus på gatorna. Vi i styrelsen vill påminna om att hjälpas åt att hålla dörrar och portar rena från grus och att se till att dörrarna går igen ordentligt.

Kommande händelser
23 mars – styrelsemöte via Skype