Föreningens styrelse

Styrelsen Brf Norra Friheten 2021/2022

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen. Om ni inte vet vem i styrelsen ni ska vända er till, så ser vi helst att ni i första hand skickar till styrelsens gemensamma adress styrelsen@brfnorrafriheten.se.

På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade och den som är bäst insatt i frågan kan ge svar så snabbt som möjligt.

Handan Candeger
Ordförande
Ljusnevägen 4

Jarl Moritz
Vice ordförande & Fastighet
Ljusnevägen 6

Mats Forsberg
Sekreterare & Ekonomi
Ljusnevägen 6

Mårten Moberg
Parkeringsplatser, Utemiljö, Cykel/barnvagnsrum samt Information
Ljusnevägen 2

Bruno Godefroy
IT, Hemsida
Ljusnevägen 2

Robert Egerot
Ljusnevägen 6

Pia Bexell (Suppleant)
Ekonomi
Ljusnevägen 4

Lars Johansson (Suppleant)
Elavräkning, Nycklar
Ljusnevägen 4

Valberedning:
valberedning@brfnorrafriheten.se
Kjell Nilsson – sammankallande
Kristina Svedelius
Helena Wengström