Föreningens styrelse

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen. Om ni inte vet direkt vem i styrelsen ni ska vända er till, så ser vi helst att ni första hand skickar till styrelsens gemensamma adress styrelse@brfnorrafriheten.se.

På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade och den som är bäst insatt i frågan kan ge svar så snabbt som möjligt.

Styrelsen Brf Norra Friheten 2020/2021

Styrelsen
styrelse@brfnorrafriheten.se

Handan Candeger
Ordförande
Ljusnevägen 4

Jarl Moritz
Vice ordförande & Fastighet
Ljusnevägen 6

Mats Forsberg
Sekreterare & Ekonomi
Ljusnevägen 6

Mårten Moberg
Parkeringsplatser, Utemiljö samt cykel/barnvagnsrum
Ljusnevägen 2

Johan Ehn
IT & Information
Ljusnevägen 6

Lars Johansson (Suppleant)
Nycklar
Ljusnevägen 4

Rasmus Berggren (Suppleant)
Ljusnevägen 6

Valberedning:
valberedning@brfnorrafriheten.se
Kjell Nilsson – sammankallande
Kristina Svedelius
Helena Wengström

Ekonomisk förvaltare
Certivo AB
Klyftvägen 11
167 33 Bromma