Föreningens styrelse

Styrelsen Brf Norra Friheten 2022/2023

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen. Om ni inte vet vem i styrelsen ni ska vända er till, så ser vi helst att ni i första hand skickar till styrelsens gemensamma adress styrelsen@brfnorrafriheten.se.

På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade och den som är bäst insatt i frågan kan ge svar så snabbt som möjligt.

Handan Candeger
Ordförande
Ljusnevägen 4

Mia Nidesjö
Sekreterare
Ljusnevägen 4

Pia Bexell
Ekonomi
Ljusnevägen 4

Mårten Moberg
Parkeringsplatser, Utemiljö, Cykel/barnvagnsrum
Ljusnevägen 2

Bruno Godefroy
IT, Hemsida
Ljusnevägen 2

Robert Egerot
Ljusnevägen 6

Isak Sjöberg (Suppleant)
Fastighetsfrågor/Vaktmästare
Ljusnevägen 2

Lars Johansson (Suppleant)
Elavräkning, Nycklar, Information
Ljusnevägen 4

Valberedning:
valberedning@brfnorrafriheten.se
Kjell Nilsson – sammankallande
Kristina Svedelius
Leonard Gram