Föreningens styrelse

Styrelsen Brf Norra Friheten 2022/2023

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen. Om ni inte vet vem i styrelsen ni ska vända er till, så ser vi helst att ni i första hand skickar till styrelsens gemensamma adress styrelsen@brfnorrafriheten.se.

På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade och den som är bäst insatt i frågan kan ge svar så snabbt som möjligt.

Handan Candeger
Ordförande
Ljusnevägen 4

Mårten Moberg
Fastighet, Parkeringsplatser, Utemiljö, Cykel/barnvagnsrum
Ljusnevägen 2

Bruno Godefroy
Ekonomi, Hemsida
Ljusnevägen 2

Mats Wångersjö
Sekreterare, fastighet
Ljusnevägen 6

Samuel Lund
Sekretariat, Ekonomi
Ljusnevägen 6

Leonard Gram
IT
Ljusnevägen 6

Lars Johansson (Suppleant)
Elavräkning, Nycklar, Information
Ljusnevägen 4

Pontus Lozinska-Nilsson (Suppleant)
IT
Ljusnevägen 4

Valberedning:
valberedning@brfnorrafriheten.se
Kjell Nilsson – sammankallande
Marie Waldenström
Erik Gunnarson