Information från styrelsen, maj 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 19 maj 2024, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 4 juni!

Föreningens ordinarie föreningsstämma (årsmöte) är den 4 juni vilket är en tisdag. Mötet börjar kl 18.30. Tag chansen att dels följa föreningens verksamhet och vara med och välja en ny styrelse. Samtidigt kan du lära känna några av dina grannar. Efter mötet har vi ett litet samkväm och föreningen bjuder på smörgåsar och litet att dricka. Föreningen vill ha en förhandsanmälan till samkvämet senast den 26 maj så att vi kan beställa lämpligt antal smörgåsar. För att delta i mötet krävs ingen förhandsanmälan.

Elavläsning

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga elavläsningen som vi gör varje halvår. Tanken är att vi läser av till den 1 juni och den 1 december, alltså var 6:e månad, precis som förut. Under kommande vecka kommer vi att distribuera avläsningslappar. Läs av så nära den 1 juni som möjligt, några dagar före eller några dagar efter, det som passar.

Värmeinjustering

Föreningen har tecknat avtal med Energisparkonsult som skall uppgradera vårt värmesystem. Alla reglerventiler som sitter både i fastighetens gemensamma utrymmen och även på varje element för värmen kommer att bytas ut eftersom den tekniska livslängden i de flesta fall är uppnådd. Därefter görs en injustering av ventilerna. Arbetet i lägenheterna kommer att utföras under andra halvan av augusti, vecka 34 och 35. Närmare information kommer senare.

Kommande händelser

18 juni – styrelsemöte (preliminärt)
4 juni – ordinarie föreningsstämma