Information från styrelsen, oktober 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 25 oktober 2022, vill styrelsen informera om följande:

Kleni AB ny städfirma, storstädning denna vecka

Föreningen har tecknat ett nytt avtal om städning i våra fastigheter. Den nya städfirman heter Kleni AB och de börjar denna vecka med en storstädning.

Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Inflationen i Sverige och Europa har gått upp och våra kostnader ökar, inte minst för fjärrvärme och elenergi. Föreningen arbetar med att ta fram en budget för 2023. Vi ser redan nu att vi måste göra en avgiftshöjning vilket sannolikt sker från kommande årsskifte. Vi ber att få återkomma med mer information i anslutning till månadsskiftet november-december.

Cykelrensning, efter nyår

Cykelrensningen som omtalades förra månaden påbörjas efter årsskiftet. Tanken är att cykelrensningen ska avslutas i anslutning till vårens föreningsdag.

Ytterdörrar går inte alltid i lås

Vi har problem med att några ytterdörrar (plåtdörrar) inte går i lås av dörrstängaren. Styrelsen kommer att försöka få detta åtgärdad, men vi ber också alla boende att alltid kontrollera att ytterdörrarna går i lås när du gått ut eller in. På så sätt hjälps vi åt att inte underlätta för obehöriga att komma in i våra hus.

Kommande händelser

22 november – styrelsemöte

Information från styrelsen, september 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 20 september 2022, vill styrelsen informera om följande:

Tisdag 11 oktober – extra föreningsstämma – uppdaterade stadgar

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. För att beslutet skall bli giltigt krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan. Den formella kallelsen skickas ut i stadgeenlig tid.

Föreningsdag 1 oktober

Hösten är snart här och Mark- och utemiljögruppen planerar för nästa föreningsdag som är tänkt till lördag den 1 oktober 2022. Väl mött kl 10 denna dag så fixar vi med föreningens utemiljö och avslutar med korvgrillning, precis som vi brukar.

Cykelrensning, i vinter

Våra cykel- och barnvagnsrum behöver rensas. Det samlas cyklar och vi misstänker att alla cyklar inte har en ägare. Rensningen sker senare i vinter men styrelsen vill förvarna redan nu. Har du en cykel som du inte använder är det bra om den förvaras i lägenhetsförrådet eftersom cykelrummen är avsedda för cyklar och barnvagnar som används regelbundet.

Rökning, eller inte, på balkonger

Vi har några medlemmar som störs av rökning. Det är inte förbjudet att röka på balkongen men styrelsen rekommenderar alla att tänka på risken att störa grannarna, innan rökning sker på balkongen. Det är av samma skäl som vi behöver visa hänsyn om vi ska grilla (endast elgrill) på balkongen.

Förhandsdebitering av el

Föreningen förhandsdebiterar el för senare avräkning halvårsvis. Vid senaste utskicket av avgiftsavier har förhandsdebiteringen fallit bort. Vår ekonomiske förvaltare kommer att skicka ut kompletterande avier med det saknade beloppet.

Kommande händelser

11 oktober – extra föreningsstämma
25 oktober – styrelsemöte

Information från styrelsen, augusti 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 18 augusti 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 1 oktober

Även om sommaren fortfarande håller full fart så närmar sig hösten. Mark- och utemiljögruppen har redan börjat dra upp planerna för nästa föreningsdag som är tänkt till lördag den 1 oktober 2022. Väl mött kl 10 denna dag så fixar vi med föreningens utemiljö och avslutar med korvgrillning, precis som vi brukar.

Extra föreningsstämma – uppdaterade stadgar

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. Detta beslut måste följas upp av ytterligare ett stämmobeslut, det gör vi på en extra föreningsstämma. Styrelsen har nu fastställt att denna stämma sker tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan. Den formella kallelsen skickas ut i stadgeenlig tid.

Elprisökning

Föreningen har tecknat ett nytt avtal om elleverans och det gäller från 1 september. Avtalet tecknades redan före sommaren. Det innebär en ökning av våra elkostnader och påverkar bland annat den förhandsdebitering av el för respektive lägenhet som idag sker månadsvis. Påverkan blir enligt följande:

  • Små lägenheter – förhandsdebitering ökar från 250 kr till 335 kr.
  • Större lägenheter – förhandsdebitering ökar från 350 till 470 kr.

Justering sker från och med den 1 oktober.

Kommande händelser

20 september – styrelsemöte
11 oktober – extra föreningsstämma

Information från styrelsen, juni 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 juni 2022, vill styrelsen informera om följande:

Ny styrelse

På årsmötet för några veckor sedan fastställdes en ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. På informationsbladet om föreningen, det som sitter i porten, står angivet vilka som sitter i styrelsen och hur styrelsen konstituerat sig.

Lediga parkeringsplatser

Vi har fortfarande några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Extra föreningsstämma

På årsmötet för några veckor sedan beslutades nya stadgar enligt det förslag som skickats ut. De nya stadgarna måste beslutas (fastställas) på ytterligare en föreningsstämma, denna planeras till i höst.

Elavläsning

Manuell avläsning av vars och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Läs av din mätarställning så nära halvårsskiftet som möjligt. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av vars och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.
En avläsningslapp delas ut i vars och ens brevlåda, det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer till styrelsen.

Sopsortering av matavfall

Styrelsen påminner om att i möjligaste mån sortera ut matavfall och lägga i de bruna sopkärlen i återvinningsrummet. Påsar för detta finns intill sopkärlen. Detta är ett led i det allmänna miljöarbetet, något vi alla måste hjälpa till med.

Ny kod till portarna, men senare under året

Styrelsen har beslutat att byta kod till portarna en gång per år framöver. Nästa kodbyte planeras till januari 2023.

Kommande händelser

18 augusti – styrelsemöte

Information från styrelsen, maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 17 maj 2022, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Torsdag den 2 juni är det dags för årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med underlag delas ut i brevlådorna. På årsmötet kommer sedvanliga frågor att beröras som årsredovisning, val av ny styrelse mm. Till årets stämma har styrelsen ett förslag till nya stadgar. Förutom förslag till nya stadgar finns det ett presentationsblad som beskriver de väsentligaste ändringarna.

Efter årsmötet har vi ett litet samkväm med enkel förtäring och dryck, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Till samkvämet behöver vi en förhandsanmälan, anmäl dig till styrelsen e-post (styrelse@brfnorrafriheten.se) eller lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Platsen för årsmötet är i grannföreningens föreningslokal – Kolbäcksgränd 6.

Lediga parkeringsplatser

Vi har några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Kärvande cykelrumsdörrar

Vi har ett par ytterdörrar till cykelrum som kärvar litet. Vi ska beställa åtgärd av detta men i avvaktan på det ber vi alla att vara uppmärksamma på att dörrarna går i lås efter att du gått in eller ut.

Kommande händelser

2 juni – ordinarie föreningsstämma

22 juni – styrelsemöte (preliminärt)