Information från styrelsen, sept-okt 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 26 september 2023, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag nu på lördag (30 september)

Nu kommande lördag, den 30 september, arrangerar Mark- och utemiljögruppen sensommarens föreningsdag. Information om detta sitter redan uppe i portarna. Välkomna att pyssla om vår utemiljö under trivsamma former. Alla är välkomna och det brukar också finnas utrustning så att barnen kan hjälpa till.

Avgift för bredband

Föreningen har ett gemensamt bredbandsavtal och kostnaden för respektive medlem debiteras månadsvis till var och en. Föreningen debiterar idag 197 kr per månad (du ser det på månadsavin) men det beloppet behöver höjas litet för att täcka den verkliga kostnaden. Föreningen avser att höja beloppet till självkostnadspris från kommande årsskifte. Preliminärt höjs kostnaden med 40 kr (till 237 kr per månad) men det beloppet kan justeras om föreningens avgift förändras inför nästa år.

Trädöversyn

Föreningen har indikationer på att något av våra träd är helt eller delvis dött. Vi kommer att se över träden med hjälp av en arborist. Vid behov kan något träd då behöva tas ned. Översynen kommer att ske i första halvan av oktober.

Kommande händelser

30 september – medlemsdag
17 oktober – styrelsemöte

Information från styrelsen, aug-sept 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 22 augusti 2023, vill styrelsen informera om följande:

Elstöd

Föreningen har nu fått utbetalt drygt 100 tkr från skatteverket. Föreningen kommer att använda detta för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Elavräkning

Elavräkning, dvs. att fördela föreningens kostnader för el på respektive lägenhet, utförs halvårsvis. Avräkningen för första halvåret 2023 kommer precis som vanligt på medlemsavierna för oktober månad 2023.

Mal

Det är nu bekräftat att vi har mal i lägenhetsförråden i 4:an. Detta är konstaterat genom de få malfällor som placerats ut. Föreningen kommer att komplettera med fler malfällor i ett försök att stävja förekomsten.

Röklukt i tvättstugan

Vi har fått ett påpekande om röklukt i tvättstugan. Styrelsen misstänker att det kan vara röklukt som kommit utifrån. Styrelsen gör ingen ytterligare åtgärd på detta. Vi vill samtidigt påminna om att hålla rent och prydligt i tvättstugan.

Pappersåtervinning

I våra soprum har vi kärl för returpapper. Till returpapper räknas tidningar (även veckotidningar med glansiga omslag), kataloger, reklamblad, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Sådant som är blädderbart. Däremot är kartonger och förpackningar inte returpapper. Sådant slängs till pappersåtervinningen längre ned på gatan men är inte OK att slänga i våra returpapperskärl.

Kommande händelser

26 september – styrelsemöte

Information från styrelsen, april-maj 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 18 april 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Elstöd

Elstöd har betalats ut till privatpersoner. Vår bostadsrättsförening betraktas som ett företag och det är föreningen som kanske kommer att få elstöd utbetalat. Just nu har styrelsen uppfattat genom massmediala uppgifter att regeringen har skickat liggande förslag till elstöd för företag till EU för kontroll av att det sker på ett sätt som inte strider mot EU:s regelverk. För närvarande vet vi inte om och när ett elstöd kan betalas ut till föreningen. Om vi får elstöd, så måste föreningen ansöka om detta och ansökan skall ske under sommaren.

Elstödet betalas i sådant fall till den juridiska person som har elavtal vid en given tidpunkt under 2022. Eftersom det är vår förening som står på elavtalen, sker utbetalning till föreningen. Det finns inget krav att föra elstödet vidare till medlemmarna. Styrelsen har beslutat att låta elstödet ingå i föreningens allmänna ekonomi för att stödja avbetalning på föreningens lån vilket långsiktigt håller ned våra månadsavgifter till föreningen. Till saken hör att föreningen har, för den period som elstödet avser, inte drabbats av höga elkostnader genom att vi haft ett lågt fast pris för el. Sedan i höstas har vi ett fast pris som är litet högre än tidigare, men som idag får betraktas som lågt.

Värmeproblematik i Ljusnevägen 6

Det finns några boende som har problem med värmen i Ljusnevägen 6. Vi har haft kontakt med vår fastighetsförvaltare (Driftia) som kommer att göra en temperaturmätning i utvalda lägenheter. Det kräver sannolikt injustering av element men även injustering av flöde i undercentralen i Ljusnevägen 4. Detta kan inte utföras under sommarperioden utan utförs i höst när det blir svalare ute.

Kommande händelser

23 maj – styrelsemöte

Information från styrelsen, mars-april 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 mars 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Misstanke om mal i källaren i 4:an

Vi har fått indikationer att det kan finnas mal i källaren i 4:an. Styrelsen undersöker hur detta ska hanteras. Läs mer på anticimex hemsida.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10. Mer information kommer Mark- och Utemiljögruppen att lämna i portarna några dagar innan.

Cykelrensning, start i april

Cykelrensning startar som tidigare meddelats i samband med föreningsdagen den 15 april. Alla cyklar skall vara märkta då med det tresiffriga lägenhetsnumret. Etiketter för det delas ut i brevlådorna i god tid i förväg, senast 31 mars. Mer information kommer på särskilt anslag eller i brevlådorna.

Kommande händelser

18 april – styrelsemöte

Information från styrelsen, feb-mars 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 februari 2023, vill styrelsen informera om följande:

Laddstolpar för elbilar

Föreningen arbetar för införande av laddplatser för elbilar. Det som diskuteras är att installera 6 laddplatser. Föreningen har idag en känd efterfrågan på några få laddplatser.
Den som har intresse att få möjlighet att ladda sin elbil ombedes att kontakta styrelsen (e-post eller lapp i brevlådan i LV4) senast den 15 mars. Information kommer också i brevlådorna.

P-platser, carport och förråd, höjning

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna för p-platser, carportplatser och extra förråd (inte de ordinarie förråd som tillhör lägenheten) med 30 kr per månad. De nya priserna är 333 kr för p-plats, 575 kr respektive 250 kr/månad för extra förråd.

Eldebitering

Korrigering av den förhandsdebitering av el som sker månadsvis kommer att ske på avgiftsavin för april månad.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10.

Cykelrensning, start i april

Styrelsen avser att rensa cykelrummen på eventuella cyklar som inte har någon ägare. Detta startar i samband med vårens föreningsdag. Alla cyklar skall då vara märkta med det tresiffriga lägenhetsnumret. Mer information kommer senare.

Kommande händelser

21 mars – styrelsemöte