Information från styrelsen, feb-mars 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 februari 2023, vill styrelsen informera om följande:

Laddstolpar för elbilar

Föreningen arbetar för införande av laddplatser för elbilar. Det som diskuteras är att installera 6 laddplatser. Föreningen har idag en känd efterfrågan på några få laddplatser.
Den som har intresse att få möjlighet att ladda sin elbil ombedes att kontakta styrelsen (e-post eller lapp i brevlådan i LV4) senast den 15 mars. Information kommer också i brevlådorna.

P-platser, carport och förråd, höjning

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna för p-platser, carportplatser och extra förråd (inte de ordinarie förråd som tillhör lägenheten) med 30 kr per månad. De nya priserna är 333 kr för p-plats, 575 kr respektive 250 kr/månad för extra förråd.

Eldebitering

Korrigering av den förhandsdebitering av el som sker månadsvis kommer att ske på avgiftsavin för april månad.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10.

Cykelrensning, start i april

Styrelsen avser att rensa cykelrummen på eventuella cyklar som inte har någon ägare. Detta startar i samband med vårens föreningsdag. Alla cyklar skall då vara märkta med det tresiffriga lägenhetsnumret. Mer information kommer senare.

Kommande händelser

21 mars – styrelsemöte

Information från styrelsen, januari 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 17 januari vill styrelsen informera om följande:

Vintern är här, även om den nu kommit av sig

Hjälp till att se till att portar går igen efter passage, sopa bort snö och grus som ligger i tröskeln om porten inte går igen. På så sätt sparar vi på värmen och minskar risken för obehöriga i våra hus.

Belysning ute och inne

Styrelsen håller på med en översyn och reparation av trasig belysning. Inom kort bör detta fungera.

Tvättstugan

Klockan som styr tvättstugans maskiner är nu justerad och tvättning är möjligt från kl 07.00.

Kommande händelser

21 februari 2023 – styrelsemöte

Information från styrelsen, jul-nyår 2022-23

Från det senaste styrelsemötet, den 20 december vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning

Manuell avläsning av vars och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Läs av din mätarställning så nära halvårsskiftet som möjligt. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av vars och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.
En avläsningslapp delas ut i vars och ens brevlåda, det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer till styrelsen.

Trädbeskärning och trädfällning

Med snöstormen för några veckor sedan bröts några trädgrenar av och vi fick anlita en arborist för åtgärd. Genom arboristens försorg har skadade träddelar åtgärdats. En klenare tall visade sig att inte vara frisk och den togs därför ned. Nu är trädresterna också bortforslade.

God Jul och Gott Nytt år!

Slutligen vill styrelsen önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt år.

Kommande händelser

17 januari 2023 – styrelsemöte

Information från styrelsen, december 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 november och extra styrelsemöte den 6 december 2022, vill styrelsen informera om följande:

Avgiftshöjning från årsskiftet

Styrelsen har gjort en budget för år 2023 och beslutet blev att höja avgifterna med 3,5%, detta från 1 januari 2023.

Uppdaterade stadgar

Föreningen har uppdaterat sina stadgar och dessa är nu registrerade hos Bolagsverket. De uppdaterade stadgarna finns publicerade på föreningens hemsida.

Glöm inte att släcka adventsljusen!

Den farligaste helgen brukar vara 3:e advent. Kom ihåg grundregeln – den som tänder ett ljus svarar för att också se till att det blir släckt!

Kommande händelser

20 december – styrelsemöte

Information från styrelsen, oktober 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 25 oktober 2022, vill styrelsen informera om följande:

Kleni AB ny städfirma, storstädning denna vecka

Föreningen har tecknat ett nytt avtal om städning i våra fastigheter. Den nya städfirman heter Kleni AB och de börjar denna vecka med en storstädning.

Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Inflationen i Sverige och Europa har gått upp och våra kostnader ökar, inte minst för fjärrvärme och elenergi. Föreningen arbetar med att ta fram en budget för 2023. Vi ser redan nu att vi måste göra en avgiftshöjning vilket sannolikt sker från kommande årsskifte. Vi ber att få återkomma med mer information i anslutning till månadsskiftet november-december.

Cykelrensning, efter nyår

Cykelrensningen som omtalades förra månaden påbörjas efter årsskiftet. Tanken är att cykelrensningen ska avslutas i anslutning till vårens föreningsdag.

Ytterdörrar går inte alltid i lås

Vi har problem med att några ytterdörrar (plåtdörrar) inte går i lås av dörrstängaren. Styrelsen kommer att försöka få detta åtgärdad, men vi ber också alla boende att alltid kontrollera att ytterdörrarna går i lås när du gått ut eller in. På så sätt hjälps vi åt att inte underlätta för obehöriga att komma in i våra hus.

Kommande händelser

22 november – styrelsemöte