Information från styrelsen, maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 17 maj 2022, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Torsdag den 2 juni är det dags för årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med underlag delas ut i brevlådorna. På årsmötet kommer sedvanliga frågor att beröras som årsredovisning, val av ny styrelse mm. Till årets stämma har styrelsen ett förslag till nya stadgar. Förutom förslag till nya stadgar finns det ett presentationsblad som beskriver de väsentligaste ändringarna.

Efter årsmötet har vi ett litet samkväm med enkel förtäring och dryck, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Till samkvämet behöver vi en förhandsanmälan, anmäl dig till styrelsen e-post (styrelse@brfnorrafriheten.se) eller lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Platsen för årsmötet är i grannföreningens föreningslokal – Kolbäcksgränd 6.

Lediga parkeringsplatser

Vi har några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Kärvande cykelrumsdörrar

Vi har ett par ytterdörrar till cykelrum som kärvar litet. Vi ska beställa åtgärd av detta men i avvaktan på det ber vi alla att vara uppmärksamma på att dörrarna går i lås efter att du gått in eller ut.

Kommande händelser

2 juni – ordinarie föreningsstämma

22 juni – styrelsemöte (preliminärt)

Information från styrelsen, april-maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 19 april 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och i slutet av påsken hade vi sommartemperaturer. Det är alltså dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, och det gör vi lördagen den 23 april. Vi samlas som vanligt klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds av Mark- och utemiljögruppen och vid lunchtid avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Välkomnande information är redan uppsatt i portarna.

Välkomna!

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni kl 18.30. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas och den sedvanliga lokalen i grannföreningen är bokad. När årsmötet är avslutat har planerar styrelsen för ett samkväm för alla med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Elabonnemang

Föreningen har ”gemensam el”. De boende ska inte teckna egna elavtal utan föreningen fördelar kostnaderna till respektive lägenhet halvårsvis. Detta är precis som tidigare och informationen på hemsidan är uppdaterad.

Kommande händelser

17 maj – styrelsemöte via Skype

2 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, mars-april 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 29 mars 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och då är det dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, i år gör vi det lördagen den 23 april. Vi samlas klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds som vanligt av Mark- och utemiljögruppen och vid 13-tiden avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Mer info kommer att sättas upp i portarna när det närmar sig. Välkomna!

Årsmöte och förlängd motionstid till 4 april

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas. När årsmötet är avslutat har vi tänkt ha ett samkväm med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Alla har chansen att lämna en motion till stämman. Styrelsen har beslutat att förlänga motionstiden till måndag 4 april 2022. Motioner lämnas till styrelsen i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelsen.

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 4 april 2022.

Parkbänkarna

Våra parkbänkar behöver fräschas upp och det är planerat att ske under våren.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har inlett ett arbete att undersöka intresset för och möjligheten till att installera laddstolpar i vår förening. Den inledande intresseundersökningen visar att intresset är begränsat. Styrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba vidare på saken. Vi ber att få återkomma med mer information senare.

Kommande händelser

19 april – styrelsemöte via Skype
2 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, februari 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 februari 2022, vill styrelsen informera om
följande:

Laddstolpar

Styrelsen undersöker möjlighet och kostnad för att installera ett antal laddstolpar för elbilar på våra parkeringsplatser och carportplatser. När närmare information finns kommer styrelsen att genomföra en enkät för att undersöka om och hur stort intresse för detta som finns i föreningen. Enkäten delas ut i brevlådorna och lämnas i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4.

Årsmöte och motioner

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni, styrelsen återkommer med både kallelse och information om hur stämman genomförs. Förhoppningsvis kan vi genomföra stämman på normalt sätt där medlemmarna är närvarande.

Alla medlemmar har möjlighet att lämna in en motion till stämman. Motioner lämnas till styrelsen och motioner går att lämna i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelsen.

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2022.

Vinter

Vintern har kommit tillbaka. Styrelsen ber alla boende att se till att ytterdörrar går i lås efter passage. Hjälp till att hålla grus borta från trösklar, hjälp gärna till med lite snöskottning vid din port om vår snöröjning inte har hunnit med.

Kommande händelser

22 mars – styrelsemöte via Skype
2 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, december 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 21 december 2021, vill styrelsen informera om följande:

OVK

vilket betyder Obligatorisk VentilationsKontroll måste göras med jämna mellanrum, och nu har det blivit dags igen. I slutet av januari behöver hantverkare tillträde till lägenheterna för att kolla luftflöde samt rensa ventiler. Info kommer snart om exakta tider.

Utomhusbelysning

beslutades det om på det extrastämman den 14 dec. Det kommer att installeras inom kort på baksidan av 6:an.

Nytt år – nya koder

Traditionsenligt byter vi koder med det nya året – lappar kommer i brevlådorna.

Källar- och cykelrumsdörrar

Ibland går plåtdörrarna inte i lås ordentligt. Det är omöjligt att alltid ha optimal spänning i dörrstängarna. Vi justerar så ofta vi kan, men ta för vana att känna på handtaget när du stänger dörren bakom dig och kolla att dörren är låst.

Kommande händelser

18 januari – styrelsemöte via Skype