Information från styrelsen, april 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 26 mars 2024, vill styrelsen informera om följande:

Värmeinjustering

Föreningen har fått in offerter och tagit beslut om att gå vidare med en leverantör. När arbetet är beställt kommer arbetet att planeras och startas upp. När arbetet genomförs kommer det anlitade bolaget att behöva tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer när vi har mer information.

Avloppsfilmning

GR Avlopp kommer att filma våra avluftningskanaler till avloppsystemet. Detta som ett led i att finna orsaken till avloppslukt som förekommer då och då. Arbetet påbörjas den 2 april och de kommer då att vistas uppe på våra yttertak.
Det är viktigt att även luftfilter och ventiler under/bakom elementen i lägenheten är fria. Om dessa är igensatta eller förtäckta uppstår undertryck i lägenheten och detta kan vara en bidragande orsak till dålig lukt.

Motioner till årsmötet senast 5 april

Även om det är drygt två månader till ordinarie föreningsstämma så är det dags att tänka på motioner. Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se) senast den 5 april. Styrelsen beslöt att skjuta fram sista datum för motioner några dagar, till den 5 april.

Föreningsdag 27 april!

Mark- och Utemiljögruppen har bestämt att årets föreningsdag blir den 27 april. Vi träffas, fixar inför sommaren, och när vi är färdiga träffas vi vid flaggstången och grillar korv. Det ryktas också om att vi ska få tårta eftersom föreningen nu har verkat i 15 år!

Kommande händelser

23 april – styrelsemöte via skype
4 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, mars 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 27 februari 2024, vill styrelsen informera om följande:

Förändring i styrelsen

Under januari flyttade en av styrelsemedlemmarna från föreningen och har valt att också avgå från styrelsen. Den nuvarande styrelsens sammansättning framgår av information i portarna.

Värmeinjustering

Arbetet fortsätter med värmeinjusteringen, vi är i ett offertstadium och för dialog med leverantörer.

Motioner till årsmötet senast 31 mars

Även om det är 3 månader till ordinarie föreningsstämma så är det dags att tänka på motioner. Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se) senast den 31 mars.

Vi välkomnar sommaren!

Någon gång under mars eller april kommer vi att välkomna sommaren. Det gör vi på vårens föreningsdag, då vi också städar under vintern. Vi brukar träffas vid 10-tiden, pysslar ett par timmar och avslutar med korvgrillning. Vi har inte bestämt datum än men information kommer att sättas upp i portarna i god tid. Det är som vanligt Mark-och Utemiljögruppen som organiserar föreningsdagen.

Kommande händelser

26 mars – styrelsemöte via skype
4 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, jan-feb 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 23 januari 2024, vill styrelsen informera om följande:

Värmeinjustering

Arbetet med att få en värmeinjustering utförd har startat. Sannolikt innebär detta att temperaturmätning utförs nu under vintern och injustering av systemet i hela föreningen sker under vår eller sommar.
Den som känner att man behöver ett extra värmeelement ombedes kontakta styrelsen per epost.

Motioner till årsmötet senast 31 mars

Även om det är vinter ute när detta skrivs så närmar sig årets ordinarie föreningsstämma. Denna sker i år den 4 juni kl 18.30. Alla har möjlighet att lämna motioner och dessa ska vara föreningen tillhanda senast den 31 mars 2024.
Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se).

Kommande händelser

27 februari – styrelsemöte
4 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, dec-jan 23-24

Från det senaste styrelsemötet, den 19 december 2023, vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning

Manuell avläsning av var och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av var och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.

Föreningen lägger en avläsningslapp i brevlådorna. Läs av så nära årsskiftet som möjligt och lämna lappen i styrelsens brevlåda i 4:an. Det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ert telefonnummer till styrelsen.

Ändring av portkod

Det är dags att byta portkod igen, det gör vi en gång om året. Planen är att göra det tredje helgen i januari, närmare information kommer i brevlådorna några dagar före bytet.

Julen står för dörren

Nu är julen nära och vi vill bara påminna om att se till att levande ljus släcks. En bra tumregel är att den som tänder ett ljus också svarar för att släcka det.

Vi vill inte heller ha in obehöriga i husen och ber er därför att se till att ytterdörrarna verkligen går i lås efter passage, särskilt om det är snö ute.

I övrigt vill styrelsen bara önska en God Jul, ett gott slut och ett Gott nytt år.

Kommande händelser

23 januari – styrelsemöte

Information från styrelsen, nov-dec 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 oktober 2023, vill styrelsen informera om
följande:

Injustering av värmesystem

Den sedan tidigare beslutade intrimningen av värmesystemet i våra hus har avvaktat att det blir vinter eftersom det inte går att trimma in systemet under den varma delen av året. Nu närmar sig vintern och det är dags för intrimning av värmesystemet. Det är Driftia som gör detta och vi räknar med att detta genomförs i närtid. För att göra intrimningen krävs tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer när vi har närmare information.

Obehörig adressändring

Styrelsen vill bara informera om möjligheten att hålla kontroll på var du är folkbokförd och att ingen annan än de som ska bo på en adress är folkbokförda där. Hitta.se har en SMS-tjänst som skvallrar om någon annan försöker skriva sig på din adress. Skatteverket har en tjänst som hindrar andra att ändra din folkbokföringsadress:

  • Ny SMS-tjänst från Hitta.se, klicka på ”Adresslarm”
  • Skydda dina personuppgifter på Skatteverket.se, rubriken ”Folkbokföring”, sidorubrik ”Identitetsintrång”, klicka på ”spärra obehörig adressändring”.

Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Kommande händelser

19 december – styrelsemöte