Information från styrelsen, mars 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 27 februari 2024, vill styrelsen informera om följande:

Förändring i styrelsen

Under januari flyttade en av styrelsemedlemmarna från föreningen och har valt att också avgå från styrelsen. Den nuvarande styrelsens sammansättning framgår av information i portarna.

Värmeinjustering

Arbetet fortsätter med värmeinjusteringen, vi är i ett offertstadium och för dialog med leverantörer.

Motioner till årsmötet senast 31 mars

Även om det är 3 månader till ordinarie föreningsstämma så är det dags att tänka på motioner. Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se) senast den 31 mars.

Vi välkomnar sommaren!

Någon gång under mars eller april kommer vi att välkomna sommaren. Det gör vi på vårens föreningsdag, då vi också städar under vintern. Vi brukar träffas vid 10-tiden, pysslar ett par timmar och avslutar med korvgrillning. Vi har inte bestämt datum än men information kommer att sättas upp i portarna i god tid. Det är som vanligt Mark-och Utemiljögruppen som organiserar föreningsdagen.

Kommande händelser

26 mars – styrelsemöte via skype
4 juni – ordinarie föreningsstämma