Information från styrelsen, jan-feb 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 23 januari 2024, vill styrelsen informera om följande:

Värmeinjustering

Arbetet med att få en värmeinjustering utförd har startat. Sannolikt innebär detta att temperaturmätning utförs nu under vintern och injustering av systemet i hela föreningen sker under vår eller sommar.
Den som känner att man behöver ett extra värmeelement ombedes kontakta styrelsen per epost.

Motioner till årsmötet senast 31 mars

Även om det är vinter ute när detta skrivs så närmar sig årets ordinarie föreningsstämma. Denna sker i år den 4 juni kl 18.30. Alla har möjlighet att lämna motioner och dessa ska vara föreningen tillhanda senast den 31 mars 2024.
Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se).

Kommande händelser

27 februari – styrelsemöte
4 juni – ordinarie föreningsstämma