Förvaring av enskild egendom

Förvaring av enskild egendom, dvs sådant som inte tillhör bostadsrättsföreningen, får inte förvaras i föreningens gemensamma lokaler utan skall förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförrådet. Undantaget är cyklar och barnvagnar som används regelbundet som får förvaras i cykel- och barnvagnsrummen, dock måste det vara fri passage mellan de båda dörrarna i dessa rum för att hålla utrymningsvägarna fria.