Information från styrelsen, april 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 26 mars 2024, vill styrelsen informera om följande:

Värmeinjustering

Föreningen har fått in offerter och tagit beslut om att gå vidare med en leverantör. När arbetet är beställt kommer arbetet att planeras och startas upp. När arbetet genomförs kommer det anlitade bolaget att behöva tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer när vi har mer information.

Avloppsfilmning

GR Avlopp kommer att filma våra avluftningskanaler till avloppsystemet. Detta som ett led i att finna orsaken till avloppslukt som förekommer då och då. Arbetet påbörjas den 2 april och de kommer då att vistas uppe på våra yttertak.
Det är viktigt att även luftfilter och ventiler under/bakom elementen i lägenheten är fria. Om dessa är igensatta eller förtäckta uppstår undertryck i lägenheten och detta kan vara en bidragande orsak till dålig lukt.

Motioner till årsmötet senast 5 april

Även om det är drygt två månader till ordinarie föreningsstämma så är det dags att tänka på motioner. Motioner lämnas till styrelsen, antingen på papper i styrelsens brevlåda eller via epost till styrelsen (styrelse@brfnorrafriheten.se) senast den 5 april. Styrelsen beslöt att skjuta fram sista datum för motioner några dagar, till den 5 april.

Föreningsdag 27 april!

Mark- och Utemiljögruppen har bestämt att årets föreningsdag blir den 27 april. Vi träffas, fixar inför sommaren, och när vi är färdiga träffas vi vid flaggstången och grillar korv. Det ryktas också om att vi ska få tårta eftersom föreningen nu har verkat i 15 år!

Kommande händelser

23 april – styrelsemöte via skype
4 juni – ordinarie föreningsstämma