Information från styrelsen, april-maj 2024

Från det senaste styrelsemötet, den 23 april 2024, vill styrelsen informera om följande:

Värmeinjustering

Arbetet med värmeinjustering är schemalagt till vecka 34 och 35 i senare delen av augusti. Mer information kommer separat.

Elavläsning

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga elavläsningen som vi gör varje halvår. Tanken är att vi läser av till den 1 juni och den 1 december, alltså var 6:e månad, precis som förut. Fördelen är att vi slipper läsa av i semesterperioden och mitt under jul- och nyårshelgen när många kan vara bortresta. I övrigt sker avläsning, beräkning och korrigering av elkostnad som vanligt.

Årsmöte den 4 juni

Styrelsen påminner om föreningens ordinarie föreningsstämma den 4 juni. Kallelse kommer att delas ut i stadgeenlig tid i allas brevlådor. Förening avser att bjuda på smörgåsar och litet att dricka, precis som vi brukar. Anmäl därför gärna din närvaro till exempel till styrelsens epost eller genom en lapp i styrelsens brevlåda. På så sätt har styrelsen lättare att beräkna hur mycket som ska köpas in. Enbart närvaro kräver ingen föranmälan.

Kostnad för bredband

Nuvarande månadskostnad på månadsavierna är 197 kr. Detta täcker inte hela kostnaden för bredbandet och styrelsen avser att höja beloppet till 250 kr vilket motsvarar föreningens faktiska kostnad. Höjningen sker från och med juli månad. Höjningen är relativt stor men beror på att indexering av detta inte genomförts under flera år.

Kommande händelser

19 maj – styrelsemöte
4 juni – ordinarie föreningsstämma