Information från styrelsen, nov-dec 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 oktober 2023, vill styrelsen informera om
följande:

Injustering av värmesystem

Den sedan tidigare beslutade intrimningen av värmesystemet i våra hus har avvaktat att det blir vinter eftersom det inte går att trimma in systemet under den varma delen av året. Nu närmar sig vintern och det är dags för intrimning av värmesystemet. Det är Driftia som gör detta och vi räknar med att detta genomförs i närtid. För att göra intrimningen krävs tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer när vi har närmare information.

Obehörig adressändring

Styrelsen vill bara informera om möjligheten att hålla kontroll på var du är folkbokförd och att ingen annan än de som ska bo på en adress är folkbokförda där. Hitta.se har en SMS-tjänst som skvallrar om någon annan försöker skriva sig på din adress. Skatteverket har en tjänst som hindrar andra att ändra din folkbokföringsadress:

  • Ny SMS-tjänst från Hitta.se, klicka på ”Adresslarm”
  • Skydda dina personuppgifter på Skatteverket.se, rubriken ”Folkbokföring”, sidorubrik ”Identitetsintrång”, klicka på ”spärra obehörig adressändring”.

Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Kommande händelser

19 december – styrelsemöte

Information från styrelsen, okt-nov 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 17 oktober 2023, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 30 september

Under lördagen den 30 september hade vi höstens föreningsdag. Det var god uppslutning, mycket blev gjort och Mark- och Utemiljögruppen som organiserat föreningsdagen var nöjd. När vi fixat färdigt så avslutades dagen med korvgrillning.

Storstädning innan jul

Vår städfirma kommer att göra en storstädning i våra gemensamma utrymmen. Detta hoppas vi sker före jul. Vi får detta som kompensation för utebliven städning så det blir ingen extra kostnad för föreningen.

Kommande händelser

21 november – styrelsemöte

Information från styrelsen, sept-okt 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 26 september 2023, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag nu på lördag (30 september)

Nu kommande lördag, den 30 september, arrangerar Mark- och utemiljögruppen sensommarens föreningsdag. Information om detta sitter redan uppe i portarna. Välkomna att pyssla om vår utemiljö under trivsamma former. Alla är välkomna och det brukar också finnas utrustning så att barnen kan hjälpa till.

Avgift för bredband

Föreningen har ett gemensamt bredbandsavtal och kostnaden för respektive medlem debiteras månadsvis till var och en. Föreningen debiterar idag 197 kr per månad (du ser det på månadsavin) men det beloppet behöver höjas litet för att täcka den verkliga kostnaden. Föreningen avser att höja beloppet till självkostnadspris från kommande årsskifte. Preliminärt höjs kostnaden med 40 kr (till 237 kr per månad) men det beloppet kan justeras om föreningens avgift förändras inför nästa år.

Trädöversyn

Föreningen har indikationer på att något av våra träd är helt eller delvis dött. Vi kommer att se över träden med hjälp av en arborist. Vid behov kan något träd då behöva tas ned. Översynen kommer att ske i första halvan av oktober.

Kommande händelser

30 september – medlemsdag
17 oktober – styrelsemöte

Information från styrelsen, aug-sept 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 22 augusti 2023, vill styrelsen informera om följande:

Elstöd

Föreningen har nu fått utbetalt drygt 100 tkr från skatteverket. Föreningen kommer att använda detta för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Elavräkning

Elavräkning, dvs. att fördela föreningens kostnader för el på respektive lägenhet, utförs halvårsvis. Avräkningen för första halvåret 2023 kommer precis som vanligt på medlemsavierna för oktober månad 2023.

Mal

Det är nu bekräftat att vi har mal i lägenhetsförråden i 4:an. Detta är konstaterat genom de få malfällor som placerats ut. Föreningen kommer att komplettera med fler malfällor i ett försök att stävja förekomsten.

Röklukt i tvättstugan

Vi har fått ett påpekande om röklukt i tvättstugan. Styrelsen misstänker att det kan vara röklukt som kommit utifrån. Styrelsen gör ingen ytterligare åtgärd på detta. Vi vill samtidigt påminna om att hålla rent och prydligt i tvättstugan.

Pappersåtervinning

I våra soprum har vi kärl för returpapper. Till returpapper räknas tidningar (även veckotidningar med glansiga omslag), kataloger, reklamblad, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Sådant som är blädderbart. Däremot är kartonger och förpackningar inte returpapper. Sådant slängs till pappersåtervinningen längre ned på gatan men är inte OK att slänga i våra returpapperskärl.

Kommande händelser

26 september – styrelsemöte

Information från styrelsen, maj-juni 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 23 maj 2023, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 1 juni kl 18.30

Styrelsen påminner om årsmötet (ordinarie föreningsstämma) som i år avhålls torsdag den 1 juni kl. 18.30. Vi är i grannföreningens lokal på Kolbäcksgränd 7. Föreningen bjuder på smörgås och ett glas vin efter stämman. Vi behöver din anmälan för att delta i samkvämet (smörgås och vin) efter stämman. Att delta på stämman som sådan kräver ingen anmälan. Välkommen att träffa dina grannar.

Mal

Det finns misstanke om förekomst av mal i förråden på Ljusnevägen 4. Föreningen kommer att sätta ut två malfällor i detta förråd. Syftet med dessa är att konstatera om det finns mal i förrådet eller inte.

Elstöd

Regeringen har nu meddelat vad som gäller för elstöd för företag. Alla företag får inte elstöd, men om styrelsen förstått villkoren rätt så är vår förening behörig att söka elstöd.

Elstöd skall sökas via skatteverket under perioden 30 maj – 25 september. Det är alltså föreningen som kan söka elstöd och det blir den nya styrelsen som får göra ansökan. Föreningen har beslutat att elstödet används av föreningen för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Nya portkoder från lördag 17 juni

Under lördagen den 17 juni kommer portkoderna att bytas. Information kommer i brevlådorna några dagar innan.

Kommande händelser

1 juni – ordinarie föreningsstämma
20 juni – (preliminärt) styrelsemöte