Information från styrelsen, dec-jan 23-24

Från det senaste styrelsemötet, den 19 december 2023, vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning

Manuell avläsning av var och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av var och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.

Föreningen lägger en avläsningslapp i brevlådorna. Läs av så nära årsskiftet som möjligt och lämna lappen i styrelsens brevlåda i 4:an. Det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ert telefonnummer till styrelsen.

Ändring av portkod

Det är dags att byta portkod igen, det gör vi en gång om året. Planen är att göra det tredje helgen i januari, närmare information kommer i brevlådorna några dagar före bytet.

Julen står för dörren

Nu är julen nära och vi vill bara påminna om att se till att levande ljus släcks. En bra tumregel är att den som tänder ett ljus också svarar för att släcka det.

Vi vill inte heller ha in obehöriga i husen och ber er därför att se till att ytterdörrarna verkligen går i lås efter passage, särskilt om det är snö ute.

I övrigt vill styrelsen bara önska en God Jul, ett gott slut och ett Gott nytt år.

Kommande händelser

23 januari – styrelsemöte