Information från styrelsen, nov-dec 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 oktober 2023, vill styrelsen informera om
följande:

Injustering av värmesystem

Den sedan tidigare beslutade intrimningen av värmesystemet i våra hus har avvaktat att det blir vinter eftersom det inte går att trimma in systemet under den varma delen av året. Nu närmar sig vintern och det är dags för intrimning av värmesystemet. Det är Driftia som gör detta och vi räknar med att detta genomförs i närtid. För att göra intrimningen krävs tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer när vi har närmare information.

Obehörig adressändring

Styrelsen vill bara informera om möjligheten att hålla kontroll på var du är folkbokförd och att ingen annan än de som ska bo på en adress är folkbokförda där. Hitta.se har en SMS-tjänst som skvallrar om någon annan försöker skriva sig på din adress. Skatteverket har en tjänst som hindrar andra att ändra din folkbokföringsadress:

  • Ny SMS-tjänst från Hitta.se, klicka på ”Adresslarm”
  • Skydda dina personuppgifter på Skatteverket.se, rubriken ”Folkbokföring”, sidorubrik ”Identitetsintrång”, klicka på ”spärra obehörig adressändring”.

Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Kommande händelser

19 december – styrelsemöte