Information från styrelsen, okt-nov 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 17 oktober 2023, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 30 september

Under lördagen den 30 september hade vi höstens föreningsdag. Det var god uppslutning, mycket blev gjort och Mark- och Utemiljögruppen som organiserat föreningsdagen var nöjd. När vi fixat färdigt så avslutades dagen med korvgrillning.

Storstädning innan jul

Vår städfirma kommer att göra en storstädning i våra gemensamma utrymmen. Detta hoppas vi sker före jul. Vi får detta som kompensation för utebliven städning så det blir ingen extra kostnad för föreningen.

Kommande händelser

21 november – styrelsemöte