Information från styrelsen, sept-okt 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 26 september 2023, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag nu på lördag (30 september)

Nu kommande lördag, den 30 september, arrangerar Mark- och utemiljögruppen sensommarens föreningsdag. Information om detta sitter redan uppe i portarna. Välkomna att pyssla om vår utemiljö under trivsamma former. Alla är välkomna och det brukar också finnas utrustning så att barnen kan hjälpa till.

Avgift för bredband

Föreningen har ett gemensamt bredbandsavtal och kostnaden för respektive medlem debiteras månadsvis till var och en. Föreningen debiterar idag 197 kr per månad (du ser det på månadsavin) men det beloppet behöver höjas litet för att täcka den verkliga kostnaden. Föreningen avser att höja beloppet till självkostnadspris från kommande årsskifte. Preliminärt höjs kostnaden med 40 kr (till 237 kr per månad) men det beloppet kan justeras om föreningens avgift förändras inför nästa år.

Trädöversyn

Föreningen har indikationer på att något av våra träd är helt eller delvis dött. Vi kommer att se över träden med hjälp av en arborist. Vid behov kan något träd då behöva tas ned. Översynen kommer att ske i första halvan av oktober.

Kommande händelser

30 september – medlemsdag
17 oktober – styrelsemöte