Information från styrelsen, aug-sept 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 22 augusti 2023, vill styrelsen informera om följande:

Elstöd

Föreningen har nu fått utbetalt drygt 100 tkr från skatteverket. Föreningen kommer att använda detta för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Elavräkning

Elavräkning, dvs. att fördela föreningens kostnader för el på respektive lägenhet, utförs halvårsvis. Avräkningen för första halvåret 2023 kommer precis som vanligt på medlemsavierna för oktober månad 2023.

Mal

Det är nu bekräftat att vi har mal i lägenhetsförråden i 4:an. Detta är konstaterat genom de få malfällor som placerats ut. Föreningen kommer att komplettera med fler malfällor i ett försök att stävja förekomsten.

Röklukt i tvättstugan

Vi har fått ett påpekande om röklukt i tvättstugan. Styrelsen misstänker att det kan vara röklukt som kommit utifrån. Styrelsen gör ingen ytterligare åtgärd på detta. Vi vill samtidigt påminna om att hålla rent och prydligt i tvättstugan.

Pappersåtervinning

I våra soprum har vi kärl för returpapper. Till returpapper räknas tidningar (även veckotidningar med glansiga omslag), kataloger, reklamblad, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Sådant som är blädderbart. Däremot är kartonger och förpackningar inte returpapper. Sådant slängs till pappersåtervinningen längre ned på gatan men är inte OK att slänga i våra returpapperskärl.

Kommande händelser

26 september – styrelsemöte