Information från styrelsen, maj-juni 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 23 maj 2023, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 1 juni kl 18.30

Styrelsen påminner om årsmötet (ordinarie föreningsstämma) som i år avhålls torsdag den 1 juni kl. 18.30. Vi är i grannföreningens lokal på Kolbäcksgränd 7. Föreningen bjuder på smörgås och ett glas vin efter stämman. Vi behöver din anmälan för att delta i samkvämet (smörgås och vin) efter stämman. Att delta på stämman som sådan kräver ingen anmälan. Välkommen att träffa dina grannar.

Mal

Det finns misstanke om förekomst av mal i förråden på Ljusnevägen 4. Föreningen kommer att sätta ut två malfällor i detta förråd. Syftet med dessa är att konstatera om det finns mal i förrådet eller inte.

Elstöd

Regeringen har nu meddelat vad som gäller för elstöd för företag. Alla företag får inte elstöd, men om styrelsen förstått villkoren rätt så är vår förening behörig att söka elstöd.

Elstöd skall sökas via skatteverket under perioden 30 maj – 25 september. Det är alltså föreningen som kan söka elstöd och det blir den nya styrelsen som får göra ansökan. Föreningen har beslutat att elstödet används av föreningen för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Nya portkoder från lördag 17 juni

Under lördagen den 17 juni kommer portkoderna att bytas. Information kommer i brevlådorna några dagar innan.

Kommande händelser

1 juni – ordinarie föreningsstämma
20 juni – (preliminärt) styrelsemöte