Cyklar och barnvagnar

I de gemensamma förråden för cyklar och barnvagnar är halva ytan avsedd för cyklar och halva för barnvagnar. Viktigt att respektera detta så att de barnvagnar som nu förvaras i trapphus kan få plats i något av de gemensamma förråden.

Det finns ett större förråd för endast cyklar östra gaveln Ljusnevägen 4. Lägenhetsnyckel Ljusnevägen 2 och 6 kan används. I de gemensamma förråden får endast motordrivna fordon med speciellt tillstånd förvaras.