Medlemsinformation 2010-08-16

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare tecknas av föreningen

Som bostadsrättshavare behöver Du således inte teckna denna tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Den är kollektivt tecknad av föreningen och ingår i månadsavgiften.

Rubrik ”Styrelse” på föreningens hemsida

Information om styrelsens arbetsordning, datum för styrelsemöten och relaterad information till medlemmar om styrelsens arbete finns här.

STM Städ AB utför städningen från 2010-09-01

Det är STM Städ AB (www.stmstad.se) som fått uppdraget att hålla rent och snyggt. Den 1:a september börjar företaget en provperiod på två månader. Återkom gärna med synpunkter och kommentarer till styrelsen om/på städningen. Vad som skall städas och när finns i städschemat.

Fixardag söndag den 17:e oktober

Föreningen ska ha ”fixardag” söndagen den 17 oktober 2010.

Brandskydd

Ingenting får förvaras i trapphus eller i gångarna till lägenhetsförråden. Det är ett myndighetskrav och ett försäkringskrav. Det här har påtalats tidigare, men inte fullt ut blivit åtgärdat. Vi ber er än en gång att flytta barnvagnar, cyklar, dörrmattor, däck och liknande som finns där de inte skall vara. Tack!