Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltare för BRF Norra Friheten är:

Certivo AB
Klyftvägen 11
167 33 Bromma