Information från styrelsen, juli 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 25 juni 2020, vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning
Det har blivit dags att läsa av elförbrukningen för hushållen, lappar har under
fredagen delats ut i postlådorna. Du kan antingen lämna den ifyllda lappen i föreningens postlåda eller maila uppgifterna till styrelse@brfnorrafriheten.se senast den 6/7. Har vi inte erhållit uppgiften efter dess görs en uppskattning baserat på tidigare avläsningar.

Köksträdgården
Britt-Marie låter hälsa att föreningens köksträdgård som huserar i den gamla sandlådan på baksidan frodas, och att den som behöver kan förse sig av allehanda kryddgrönt.

Dörrar
I semestertider när många är borta under längre perioder vill styrelsen påminna om att se till att dörrar som ska gå i lås gör det, så det inte står öppet under längre tider.

Kommande händelser
Styrelsemöte via Skype 5/8

Styrelsen vill också påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distansering och hygien, vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen.