Information från styrelsen, september 2021

Från styrelsemötet den 21 september 2021:

Är det för mycket begärt…

…att vi ska vara noggranna med var vi lägger våra sopor? Styrelsen vädjar till
medlemmarna att vara noga:

  • kompost i kompostpapperspåsar i lilla kärlet till höger, inget annat.
  • tidningspapper/tidskrifter i de blå mittenkärlen, inget annat.
  • hushållssopor, i knutna soppåsar längst till vänster, inget annat.

Alla förpackningar tar vi, med hjälp av en stärkande promenad, bort till
återvinningsstationen. Det här kanske låter lite mästrande, men faktum är att
sophämtarna hör av sig och meddelar att om inte detta sköts på rätt sätt kan
kontrakt brytas och föreningen bli ersättningsskyldig. Låt oss ordna detta
tillsammans!

Fönster

I en del lägenheter har problem uppstått med fönster och balkongdörrar. Stora
fönster (inkl. balkongdörren) är ganska tunga, och med åren uppstår sättningar som
gör att de kan bli svåra att stänga. Det går att fixa, och styrelsen har beslutat
inventera problemet – snart kommer en ”fönsterenkät” i brevlådan.

Trädbeskärning

Styrelsen har beslutat upphandla trädbeskärning av en del stora träd som står nära
fasaderna.

“Uppställningspinnar”

Visst är det irriterande när cykelrumsdörren smäller igen precis när man ska krångla
sig ut med cykeln. Misströsta inte, snart kommer uppställningspinnar även på
cykelrumsdörrarna!

Carport färdigmålad

Carporten är nu färdigmålad och kan användas som vanligt. I övrigt fortsätter
målningsarbetet, soprumsdörrar, cykelrumsdörrar och smådetaljer står på tur. Allt är
dock väderberoende…

Kommande händelser

25 oktober – styrelsemöte via Skype