Medlemsinformation 2012-03-24

OBS!  EFTERBESIKTNING – TORSDAG 29 MARS OBS!

Efterbesiktning av lägenheter och allmänna utrymmen kommer att göras torsdagen den 29 mars med börjar kl. 08.00 på Ljusnevägen 2.

Har Du synpunkter och frågor kontakta Fatima Liljekvist, SKANSKA, tel: 010 448 18 17 eller fatima.liljekvist@skanska.se. Skicka gärna en kopia av mejl till SKANSKA även till styrelse@brfnorrafriheten.se.

 

SANDSOPNING P-PLATSER OCH CAR-PORT FREDAG 30 MARS

Sandsopning genomförs fredagen den 30 mars. Parkera gärna på annan plats denna dag. TACK!

 

ENGAGERAD?

Engagerade medlemmar är helt avgörande för föreningens administration, ekonomi och skötsel av fastigheterna. Du är mer än välkommen Du också.
Kontakta valberedningen: Kjell Nilsson och Karolina Rogström-Timm.  Båda finns på Ljusnevägen 6.
Som medlem i Bostadsrätterna har föreningen tillgång till ett brett utbud av kurser och utbildningar.

 

OBS! ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA ONSDAG 25 APRIL OBS!

Årets viktigast dag för Dig som är medlem i BRF Norra Friheten. Planera in redan nu!

 

SKÖTSEL AV KALKSTENSBÄNKSKIVOR

Föreningen har fått detta från SKANSKA:

”Till kalkstensbänkskivorna ska användas såpa på burk. Fast form gärna Grumme. Använd regelbundet så att skivan blir mättad. Då kommer den inte att ta till sig fläckar. Mer information på www.naturstenskompaniet.se . Sök på ”Kalksten, skötsel”.

 

OBS! VÅRENS FIXARDAG – LÖRDAG 5 MAJ OBS!

Planera in redan nu. Finns uppgifter för alla. Korvgrillning. Du är mer än välkommen!

Medlemsinformation 2012-03-04

SORTERING AV AVFALL

I föreningens avfallsrum kan Du lämna matavfall, hushållsavfall samt papper och papp.
Ta med glas, metall och plast till återvinningsstationen mitt emot Djursjukhuset, så går det att komma ner i volym för avfall i föreningen och då också kostnaden för avfallshämtning.
Papper och papp hämtas en gång per månad.
Blir det fullt i avfallsrummet så gå till återvinningsstationen mitt emot Djursjukhuset så slipper föreningen extra kostnader.
VIKTIGT! Att SORTERA RÄTT och väl försluta påsar med mat- och hushållsavfall! TACK!

 

MOTIONER – ONSDAG 14:E MARS

Motioner till föreningsstämman den 25:e april skall vara inlämnade till styrelsen senast onsdagen den 14:e mars. Antingen i ett kuvert lagt i föreningens postlåda Ljusnevägen 4 eller som mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se .

 

OBS! EFTERBESIKTNING – TORSDAG 29:e MARS OBS!

Efterbesiktning av lägenheter och allmänna utrymmen. Har Du synpunkter och frågor kontakta Fatima Liljekvist, SKANSKA, 010 448 18 17 eller fatima.liljekvist@skanska.se .

Skicka gärna en kopia av mejl till SKANSKA även till styrelse@brfnorrafriheten.se .
Sammanställning av enkätsvar har skickats per mejl till dem som svarat.

 

ENGAGERAD?

BRF Norra Friheten har omkring sextio medlemmar. Sex av dessa utgör föreningens styrelse. Till det kommer de medlemmar som engagerar sig i arbetsgrupper (kompost, avfallshämtning, utemiljö som exempel) och ett fåtal som är adjungerade till styrelsen (för att uppdatera hemsidan som exempel). Engagerade medlemmar är helt avgörande för föreningens administration, ekonomi och skötsel av fastigheterna.

Så Du är mer än välkommen Du också. Engagemanget är viktigare än kunskapen.
Kontakta valberedningen: Kjell Nilsson och Karolina Rogström-Timm.  Båda finns på Ljusnevägen 6.

Som medlem i SBC har föreningen tillgång till ett brett utbud av kurser och utbildningar. Något som de som idag arbetar i styrelsen tagit del utav och som Du också har tillgång till.