Balkonginglasning

Vid Brf Norra Frihetens föreningsstämma den 25 april 2012 beslutades följande vad gäller balkonginglasning.

Bygglov
Borättshavare skall själv söka bygglov för inglasning av balkong. Beviljat bygglov skall godkännas av föreningens styrelse innan montering av balkonginglasning får påbörjas.

Transport av material för balkonginglasning genom fastigheten
Borättshavare ansvarar för alla sorters skador som uppstår vid transport genom fastigheten av material för balkonginglasningen. Som exempel skador i hiss, på dörrar, i trapphus och i övrigt vad gäller föreningens gemensamma utrymmen.

Färg
Färg på monteringsdetaljer och självbärande konstruktion för balkonginglasning skall följa den färgskala som gäller för föreningens fastigheter.

Montering
Montering skall ske med självbärande konstruktion monterad i balkongens golv och i balkongtakets betongplatta. För borätter på plan 3 (gavlar) och plan 4 skall montering ske genom en självbärande konstruktion monterad i balkongens golv och i stålbalken i balkongens längsriktning.

Infästning och/eller håltagning får inte göras i fasad och infästningar och/eller håltagning får inte göras i befintliga metallprofiler såsom balkongräcke och liknande. Svetsning får överhuvudtaget inte användas.

Tillsyn
Efter avslutad montering gör föreningens styrelse en tillsyn av balkonginglasningen för att bekräfta att denna gjorts enligt föreningens bestämmelser och anvisningar.

Demontering
Om/när balkonginglasningen demonteras är borättshavare skyldig att fullt ut återställa alla håltagningar, genomförningar, eventuella elektriska installationer och allt övrigt – utan undantag – relaterat till den konstruktion med vilken balkonginglasningen varit monterad.

Underhållsarbete
Vid underhållsarbete där balkonginglasningen behöver demonteras är borättshavaren skyldig att demontera denna. Kostnaden för demontering/montering är fullt ut borättshavarens.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom utsläpp av uppvärmd luft från lägenheten. Endast uppvärmning med el är tillåtet.