Ang brytmärken på dörrar och inbrott

Styrelsen har definierat hur förstärkning av skalskydd och lås för fastigheterna skall utformas. Modifieringarna kommer, tillsammans med ny kod till entrédörrarna, på plats inom kort.

Var alltid uppmärksam på vem som rör sig i husen. Även dagtid. Lämna inte ut portkod i onödan. Lägg inte nycklar i husens brevlådor. Se alltid till att dörrar stängs och går i lås.