Medlemsinformation 2010-10-25

  • Distribution av utskriven ”Boendeinfo A-Ö”  till samtliga boendes postlåda
  • EKOMENTOR AB kommer att sköta föreningens ekonomiska förvaltning från 2011-01-01
  • STM Städ AB fortsätter från 2010-11-01 efter avslutad provperiod
  • Kompost för växter placeras i landskapet mellan Ljusnevägen 4 och 6