Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom.

Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, anmäl detta direkt till styrelsen genom meddelande i Brf Norra Frihetens brevlåda på Ljusnevägen 4 eller med ett mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se. Om akut skada inträffar efter kl. 16.00 eller under helg anmäls detta till DRIFTIA-Jourtjänst, tel: 08-744 09 50. Akuta skador ska även direkt anmälas till styrelsen.

Du ansvarar själv för att hålla lägenheten samt tillhörande utrymmen i gott skick. Vid försummelse kan du i vissa fall bli ersättningsskyldig.

Om detta om mycket mer kan Du läsa under ”Boendeinfo A-Ö