Medlemsinfo 2012-02-19

SBC – FÖR MEDLEMMAR

Logga in på https://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/For-medlemmar/

Användarnamn: Brf Norra Friheten (skilj på stora och små bokstäver!)
Lösenord: Finns på anslagstavlan i entrén!

På SBC’s medlemssidor finns (bland annat) faktabank om bostadsrätt och information om olika medlemsförmåner. En medlemsförmån är de ramavtal som SBC tecknat med olika serviceföretag.

 

BIDRA MED SORTERING AV AVFALL

I föreningens avfallsrum i respektive fastighet går det nu att sortera matavfall, hushållsavfall samt papper och papp. Om man till detta lägger möjligheten att ta glas, metall och plast till återvinningsstationen mitt emot Djursjukhuset, så går det att komma ner i volym på avfall i föreningen och då också kostnad för avfallshämtning.

VIKTIGT! Att sortera rätt och att väl försluta påsar med mat- och hushållsavfall!

 

AVGIFT BREDBAND

Avgiften för bredband kommer från den 1:a april att höjas med 7:-/månad till
197:-/månad och lägenhet.

 

SERVICE – ONSDAG 29:E FEBRUARI

Service på maskinerna i tvättstugan. Förutom service och underhåll kommer tvättmaskinerna att få en ljuddämpningsanordning monterad och torktumlaren gummiklossar så den inte står direkt på golvet. Inga tvätt-tider kan bokas denna förmiddag.

 

EFTERBESIKTNING – TORSDAG 1:A MARS

Efterbesiktning av lägenheter och allmänna utrymmen. Har Du synpunkter och frågor;

Kontakta SKANSKA Nya Hem och Fatima Liljekvist:
Fatima Liljekvist
Telefon direkt: 010 448 18 17
fatima.liljekvist@skanska.se

Skicka gärna en kopia av mejl till SKANSKA till styrelse@brfnorrafriheten.se .

 

MOTIONER – ONSDAG 14:E MARS

Motioner till föreningsstämman den 25:e april skall vara inlämnade till styrelsen senast onsdagen den 14:e mars. Antingen i ett kuvert lagt i föreningens postlåda Ljusnevägen 4 eller som mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se .

Medlemsinformation 2010-08-16

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare tecknas av föreningen

Som bostadsrättshavare behöver Du således inte teckna denna tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Den är kollektivt tecknad av föreningen och ingår i månadsavgiften.

Rubrik ”Styrelse” på föreningens hemsida

Information om styrelsens arbetsordning, datum för styrelsemöten och relaterad information till medlemmar om styrelsens arbete finns här.

STM Städ AB utför städningen från 2010-09-01

Det är STM Städ AB (www.stmstad.se) som fått uppdraget att hålla rent och snyggt. Den 1:a september börjar företaget en provperiod på två månader. Återkom gärna med synpunkter och kommentarer till styrelsen om/på städningen. Vad som skall städas och när finns i städschemat.

Fixardag söndag den 17:e oktober

Föreningen ska ha ”fixardag” söndagen den 17 oktober 2010.

Brandskydd

Ingenting får förvaras i trapphus eller i gångarna till lägenhetsförråden. Det är ett myndighetskrav och ett försäkringskrav. Det här har påtalats tidigare, men inte fullt ut blivit åtgärdat. Vi ber er än en gång att flytta barnvagnar, cyklar, dörrmattor, däck och liknande som finns där de inte skall vara. Tack!