Vem kontaktar man om vad?

SKANSKA
Fel på det som borättshavaren ansvarar för i lägenheten (Som exempel: spis, kylskåp, badrum, kakel, golv). Anmäls till SKANSKA Nya Hem / Kundtjänst 020 – 310 310 eller nyahem.kundtjanst@skanska.se

BRF Norra Friheten
Det som föreningen ansvarar för (Som exempel: gemensamma utrymmen, tvättstuga, hissar, el, vatten, ventilation, skadedjur i lägenhet eller fastighet, snöröjning från fastighet till trottoar samt parkeringsplatser). Anmäls till BRF Norra Friheten / Styrelsen styrelse@brfnorrafriheten.se eller Meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4

SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Felanmälan driftfrågor (som exempel: vatten, värme, ventilation) anmäls till SBC vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 21.00 på telefon 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

DRIFTIA-Jourtjänst
Akuta driftstörningar i fastighet efter kl. 16.00 samt helger (som exempel: glasskada i trapphus/entré, stopp i distribution av vatten) anmäls till DRIFTIA-Jourtjänst, tel: 08 – 744 09 50.

Stockholms Stad
Det som Stockholms Stad ansvarar för (Som exempel: snöröjning av trottoar och gata, hämtning av hushållsavfall, felparkerade bilar, gatubelysning). Anmäls till Stockholms Stad 08 – 651 00 00 eller www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Felanmalan/

SOS Alarm
Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand). Anmäls till SOS Alarm 112

Parkera rätt!

Måndagar är Stockholms Stad’s servicedag för Ljusnevägen 2-6.
Läs mer på Stockholms Stad’s hemsida.

”Som bilist kan du bidra till en framkomlig stad. Oavsett var du bor i Stockholm ber vi dig att vara uppmärksam på skyltarna och respektera parkeringsreglerna. I värsta fall kan några enstaka bilar förhindra snöröjningen av en hel gata. Vi kan flytta felparkerade bilar som hindrar snöröjningen. Du som äger bilen får stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit inom samma kvarter (715 kronor) eller till en särskild uppställningsplats (822 kronor)”.