Föreningsstämma 2011

Årets viktigaste dag för Dig som medlem i BRF Norra Friheten är… Tisdagen den 12:e april

Föreningsstämma hålls då i Folkets Hus, Bagarmossen, med början klockan 19.00.
Föreningsstämman beslutar vem som skall arbeta i föreningen styrelse, hur föreningen skall administreras och fastigheterna förvaltas och underhållas. Ditt deltagande som medlem är därför av största betydelse!

Motioner
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:a mars.
Motioner kan antingen skickas med mail till styrelse@brfnorrafriheten.se eller lämnas i föreningens postlåda Ljusnevägen 4.

Valberedning
Sammankallande i valberedningen är Kjell Nilsson, Ljusnevägen 6.
Då når honom och valberedningens två andra medlemmar – Karolina Rogström-Timm (LV6) och Madelene Geiborg (LV2) – med mail till e-postadress valberedning@brfnorrafriheten.se.
Eller med meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4.
Meddelande läggs i FÖRSLUTET KUVERT märkt ”Valberedning”.