Fordon

Fordon (som exempel bilar av olika slag) får inte köras upp på den stenlagda ytan utanför respektive fastighet. Den är inte byggd för detta. Resultatet av tunga fordon på plattorna blir sättningar som sedan skapar vattensamlingar. Konsekvensen blir begränsad vattenavrinning över trottoar och vidare mot gatan och avloppssystemet. Förutom problemet med sättningar kan höga fordon skada taken över entréerna.