Nycklar

Beställning
För beställning av nycklar kontakta nycklar@brfnorrafriheten.se
Föreningen ombesörjer beställningen men borättshavaren står för kostnaderna.

Stulna eller borttappade nycklar
Dagtid kontakta Söderlås vid Ringen AB, Tel: 08-442 08 64
Kväll/helg kontakta Söderlås Jour, Tel: 08-660 26 60

Byte av låskolv på lägenhetsdörr i samband med låsjour kväll/helg
Vid anlitande av låsjour och byte av låskolv gäller följande:

– Borättshavaren informerar snarast BRF Norra Frihetens styrelse, med ett mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se alternativt ett meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4, om att byte av låskolv skett.

– Borätthavaren kontaktar därefter snarast Söderlås på nytt för att återställa till originallåskolv och originalnycklar. Anledningen till detta är att det är mycket viktigt att vi kan hålla förenings låssystem intakt.

– OBS! Borättshavaren står för samtliga kostnader i samband med byte av låskolv samt återställande av originallåskolv. Merparten av kostnaderna täcks vanligtvis av hemförsäkringen.