Nycklar

Beställning

För beställning av nycklar kontakta styrelsen@brfnorrafriheten.se
Föreningen ombesörjer beställningen men borättshavaren står för kostnaderna.

Vid akuta ärenden rörande lås och nycklar:

Kontakta Söderlås vid Ringen AB, Tel: 08-442 08 64
Kväll/helg kontaktas Söderlås Jour, Tel: 08-660 26 60

Byte av låskolv på lägenhetsdörr i samband med låsjour kväll/helg

Vid anlitande av låsjour och byte av låskolv gäller följande:

  • Borättshavaren informerar snarast BRF Norra Frihetens styrelse, med ett mejl till styrelsen@brfnorrafriheten.se alternativt ett meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4, om att byte av låskolv skett.
  • Borätthavaren kontaktar därefter styrelsen på nytt varefter styrelsen beställer så att återställning till originallåskolv och originalnycklar kan utföras. Anledningen till detta är att det är mycket viktigt att vi kan hålla förenings låssystem intakt.
  • OBS! Borättshavaren står för samtliga kostnader i samband med byte av låskolv samt återställande av originallåskolv. Merparten av kostnaderna täcks vanligtvis av hemförsäkringen.