Medlemsinformation – Januari 2012

 • “Hämtning av matavfall” börjar i månadsskiftet januari/februari.
  Mer information finns i Din postlåda.
 • Ownit har nu åtgärdat leveransen av bredband så att hastigheten kan komma upp i 1000 Mbit/s. För detta behövs, förutom hårdvara (PC/laptop) som kan klara av att arbeta med denna bredbandshastighet, en ny router.
  Kontakta Ownits Kundtjänst för mer information!
 • Arbetet med förslag till nya stadgar påbörjas under våren 2012. Är Du intresserad av att delta i arbetsgruppen;
  Skriv ett mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se .
 • Kostnaden för elförbrukningen i lägenheterna kommer att justeras i samband med avgiften för april månad.
 • Ny medlem flyttar in i lägenhet 602 under mars månad.