Information från styrelsen, februari 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 februari 2022, vill styrelsen informera om
följande:

Laddstolpar

Styrelsen undersöker möjlighet och kostnad för att installera ett antal laddstolpar för elbilar på våra parkeringsplatser och carportplatser. När närmare information finns kommer styrelsen att genomföra en enkät för att undersöka om och hur stort intresse för detta som finns i föreningen. Enkäten delas ut i brevlådorna och lämnas i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4.

Årsmöte och motioner

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni, styrelsen återkommer med både kallelse och information om hur stämman genomförs. Förhoppningsvis kan vi genomföra stämman på normalt sätt där medlemmarna är närvarande.

Alla medlemmar har möjlighet att lämna in en motion till stämman. Motioner lämnas till styrelsen och motioner går att lämna i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelsen.

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2022.

Vinter

Vintern har kommit tillbaka. Styrelsen ber alla boende att se till att ytterdörrar går i lås efter passage. Hjälp till att hålla grus borta från trösklar, hjälp gärna till med lite snöskottning vid din port om vår snöröjning inte har hunnit med.

Kommande händelser

22 mars – styrelsemöte via Skype
2 juni – ordinarie föreningsstämma