Information från styrelsen, mars-april 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 29 mars 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och då är det dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, i år gör vi det lördagen den 23 april. Vi samlas klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds som vanligt av Mark- och utemiljögruppen och vid 13-tiden avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Mer info kommer att sättas upp i portarna när det närmar sig. Välkomna!

Årsmöte och förlängd motionstid till 4 april

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas. När årsmötet är avslutat har vi tänkt ha ett samkväm med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Alla har chansen att lämna en motion till stämman. Styrelsen har beslutat att förlänga motionstiden till måndag 4 april 2022. Motioner lämnas till styrelsen i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelsen.

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 4 april 2022.

Parkbänkarna

Våra parkbänkar behöver fräschas upp och det är planerat att ske under våren.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har inlett ett arbete att undersöka intresset för och möjligheten till att installera laddstolpar i vår förening. Den inledande intresseundersökningen visar att intresset är begränsat. Styrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba vidare på saken. Vi ber att få återkomma med mer information senare.

Kommande händelser

19 april – styrelsemöte via Skype
2 juni – ordinarie föreningsstämma