Information från styrelsen, april-maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 19 april 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och i slutet av påsken hade vi sommartemperaturer. Det är alltså dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, och det gör vi lördagen den 23 april. Vi samlas som vanligt klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds av Mark- och utemiljögruppen och vid lunchtid avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Välkomnande information är redan uppsatt i portarna.

Välkomna!

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni kl 18.30. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas och den sedvanliga lokalen i grannföreningen är bokad. När årsmötet är avslutat har planerar styrelsen för ett samkväm för alla med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Elabonnemang

Föreningen har ”gemensam el”. De boende ska inte teckna egna elavtal utan föreningen fördelar kostnaderna till respektive lägenhet halvårsvis. Detta är precis som tidigare och informationen på hemsidan är uppdaterad.

Kommande händelser

17 maj – styrelsemöte via Skype

2 juni – ordinarie föreningsstämma