Information från styrelsen, mars-april

Efter senaste styrelsemötet, den 17 mars 2015, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte i maj – motionsdags! Senast den 31 mars.
Föreningen har ordinarie föreningsstämma (årsmöte) torsdag den 7 maj. Vi har bokat grannföreningens (Friheten) lokal på Kolbäcksgränd och vi har då möjlighet att ordna med någon form av servering i anslutning till årsmötet.

Du som vill få en fråga behandlad av stämman kan skriva en motion. Motionen ställs till styrelsen och motionen måste vara styrelsen tillhanda i så god tid att den kan behandlas innan årsstämman. Motioner till årsmötet skall därför vara inlämnade/inskickade senast den 31 mars, detta för att styrelsen skall hinna behandla dem före årsmötet. Motioner lämnas i föreningens brevlåda på Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelse@brfnorrafriheten.se.

Valberedningen har också påbörjat sitt arbete, du når dem på e-post valberedning@brfnorrafriheten.se. Det har diskuterats om behovet av en intern revisor. Det är dock valberedningen som föreslår och stämman som beslutar.

Vårstädning
Vi städar bort vintern och förbereder för sommaren! Det gör vi lördag den 25 april. Mark- och utemiljögruppen samordnar.

Brandskydd
Även denna månad tvingas vi påminna om att det inte är tillåtet att förvara saker i föreningens allmänna utrymmen (undantaget cykelrum/barnvagnsrum). Skälet är att minska brandbelastningen, att hålla utrymningsvägar fria. Dessa används också av räddningstjänsten i händelse av olycka eller ambulanstransport.

Styrelsen har återigen funnit en barnvagn i trapphuset i 2:an och en snowracer i förrådsgången, också den i 2:an. Ägarna uppmanas att förvara dessa i lägenhet eller förråd. Barnvagnen får givetvis förvaras i barnvagnsrummet.

Kommande händelser
Styrelsemöten den 9 april (vid behov, primärt för motioner) och den 14 april.
25 april – städdag – vi städar bort vintern och förbereder sommaren!
7 maj – ordinarie föreningsstämma
OVK – obligatorisk ventilationskontroll – den 1 september (LV2 och LV4) samt 2 september (LV6)