Information från styrelsen, feb-mars

Efter senaste styrelsemötet, den 17 februari 2015, vill styrelsen informera om följande:

Årsmötet närmar sig
Föreningen har årsmöte torsdag den 7 maj. Motioner till årsmötet skall vara inne till styrelsen senast den 31 mars, detta för att styrelsen skall hinna behandla dem före årsmötet. Valberedningen har också påbörjat sitt arbete, du når dem på e-post valberedning@brfnorrafriheten.se. Det har diskuterats om behovet av en intern revisor. Det är dock valberedningen som föreslår och stämman som beslutar.

Hemsidan
är nu uppdaterad och igång: www.brfnorrafriheten.se

OVK framflyttad
OVK – obligatorisk ventialtionskontroll – denna är flyttad och tidpunkten är bestämd till den 1 september (LV 2 och 4) respektive den 2 september (LV 6). Närmare info kommer senare, föreningen behöver då tillträde dagtid till samtliga lägenheter.

Tvättstugan – torktid och städning
Styrelsen har diskuterat att förlänga torktiden på så sätt att torkning i tumlare och torkskåp skall vara tillåtet 30 minuter in på nästa tvättid. Styrelsen har också diskuterat att man måste börja sin tvättning inom 1 timme – i annat fall är tvättiden att betrakta som fri. Inget är beslutat, men har du synpunkter i frågan – kontakta styrelsen eller lägg en lapp i brevlådan i 4:an.

Tvättstugan städas av vår städfirma 1 ggr/vecka. Därutöver måste alla som nyttjar tvättstugan städa efter sig. Torka ur tvättmedelsfack, torka av bänkar rengöra filter etc. Sopa och skura golvet om det behövs. Detta för allas trevnad.

Brandskydd
Denna punkt upprepas tyvärr. Styrelsen finner en barnvagn i trapphuset i 2:an, en snowracer i förrådsgång (2:an) och en fällstol i 4:ans förrådsgång. Detta är inte OK och ägarna ombedes förvara detta i källarförråd, lägenhet eller barnvagnsrum. Trapphus och andra gemensamma utrymmen är utrymningsvägar och tillträdesvägar och får inte blockeras.

Flyttade styrelsemöten
Styrelsemötet den 21 april flyttas till den 14 april. Styrelsen håller också vid behov ett extra styrelsemöte den 9 april för att behandla inkomna motioner.