Tilläggsförsäkring-hemförsäkringen för bostadsrättsinnhavare

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare har tecknats av föreningen och betalas via månadsavgiften.
Se under ”DOKUMENT” vidare på hemsidan där man hittar certifikat och information om försäkringen.
Som bostadsrättshavare behöver Du således inte teckna detta tillägg för hemförsäkringen.

← Tillbaka till Information A-Ö