Information från styrelsen, november 2020

Från det senaste styrelsemötet den 27e oktober 2020 vill styrelsen informera om följande:

Hösten är här, vintervädret närmar sig

Hösten är här och snart kommer nog vinterliknande förhållanden. Det finns då litet att tänka på och hjälpas åt med.

Det handlar givetivs om portar och ytterdörrar. Det samlas lätt grus och snö i trösklarna. Det gör att portar och ytterdörrar inte stänger helt och går i lås. Så vill vi inte ha det.

Föreningen har precis som tidigare år anlitat en snöröjningsfirma för att både halkbekämpa (sanda) och att skotta snö. Firman kan dock omöjligen vara här och hålla rent hela tiden.

Styrelsen ber därför alla boende att hjälpa till med att se till att ytterdörrar går i lås efter passage. Sopa ur dörrtröskeln från grus och snö vid behov. Kommer det mycket snö kan man behöva skotta eller sopa rent utanför dörren, så att den kan röra sig och stänga utan att dra in snö i tröskeln.

Med dessa enkla medel så håller vi ytterdörrarna låsta och hindrar obehöriga att komma in i våra fastigheter.

Eldebitering – korrigeringsavier i november

Korrigering av preliminär debitering av el har blivit försenad. Vår ekonomiske förvaltare har nu meddelat att korrigeringarna kommer att distribueras på särskilda avier under november månad. Det gör att vi i praktiken får justeringen på avgiften för december (den som betalas till den 30 november).

Elavläsningen till kommande årsskifte kommer att ske manuellt. Mer information senare.

Kommande händelser

Tisdag 1 december– styrelsemöte via Skype