Information från styrelsen, oktober 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 28 september 2020, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdagen den 27 september
Eftersom vädret inte var det bästa flyttades föreningsdagen till söndagen. Styrelsen vill tacka Mark- och utemiljögruppen för en väl organiserad föreningsdag.

Felanmälan – vem kontaktar man om vad?
Denna informationslapp kommer inom kort att uppdateras. I första hand ska man kontakta styrelsen vid fel på fastigheter och lägenheter. Är det akut ska man givetvis kontakta Driftia.

Hyra för platser och plats i carport
Hyran för p-platser och carportplatser kommer att höjas med 10% vid årsskiftet. Föregående höjning skedde oktober 2017. Styrelsen har försökt att sätta hyran i paritet med motsvarande hyror eller kostnader i vår närhet.

Elavläsning – avstämning avgifter
Korrigering av preliminär debitering av el har blivit försenad, målet är att detta skall vara klart före årsskiftet. Orsaken är att föreningen numera måste debitera och redovisa moms för detta och det innebär att föreningen måste upprätta någon form av momsdeklaration. Detta efter beslut i högsta förvaltningsdomstolen och gäller retroaktivt för hela 2020.

Hjälp till att hålla rent i tvättstugan!
Alla som använder tvättstugan måste hjälpas åt att hålla den fräsch. Vår städfirma städar där en gång per vecka, men alla måste alla hjälpas åt att hålla rent efter varje användningstillfälle. Tvärr har vi fått in klagomål på att det inte alltid är rent, tänk därför på att:

  • Gör rent fack för tvättmedel och sköljmedel
  • Använd oparfymerade tvätt- och sköljmedel (det finns personer som är känsliga för detta!)
  • Rensa luddfiltret på torktumlarens framsida
  • Torka av maskiner, torkskåp, bord och bänkar, även golv vid behov
  • Gör även rent mangelduken om den fått tvätt- eller sköljmedel på sig. Den ska vara utrullad och upphängd så den kan torka
  • Håll tvättiderna så att nästa kan tvätta, blir du försenad så kontakta nästa.
  • Ta tvättiden i anspråk inom 30 minuter, sedan är det fritt för andra att använda tvättstugan.

Kommande händelser
Tisdag 27 oktober– styrelsemöte via Skype