Information från styrelsen, september 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 31 augusti 2020, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag lördag 26 september kl 10
Höstens föreningsdag går av stapeln lördag den 26 september med start kl 10. Det är Mark- och Utemiljögruppen som håller ihop denna under Britt-Maries ledning.

På föreningsdagen jobbar vi med våra rabatter, grusgångar och annat gemensamt under trivsamma former. Det finns även redskap så att barnen kan vara med. Känner du inte dina grannar, så är det här ett bra tillfälle att lära känna dem.

Framåt 12-13 så blir det som vanligt korvgrillning och fika.
Närmare information brukar anslås i porten några dagar innan.
Välkomna!

Fastighetsbesiktning/underhållsplan
Föreningen har anlitat Sustend för att ta fram en ny underhållsplan för våra fastigheter. En underhållsplan är ett systematiskt sätt att beskriva och kostnadssätta kommande kostnader för fastighetsunderhåll, till exempel för stambyte. Detta är något som vi måste ha och syftet är att föreningen inte ska bli överraskad över nödvändiga underhållsåtgärder och kostnader för det i framtiden.

Sustend kommer hit den 15 september för att göra en besiktning av fastigheterna och utifrån detta ta fram en underhållsplan. Sustend kommer också att besiktiga några lägenheter invändigt, och berörda lägenhetsinnehavare är vidtalade.

Kommande händelser
28 september – styrelsemöte via Skype