Information från styrelsen, september 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 21 augusti 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Från senaste
styrelsemötet finns inte mycket att rapportera om. Löpande frågor som styrelsen
handlägger fortlöpande.

Föreningsdag på sensommaren
Mark och Utemiljögruppen föreslår att sensommarens föreningsdag, görs lördag den
22 september. Då ska vi röja litet efter sommaren och förbereda för höst och vinter.
Vi träffas och börjar kl 10 utanför 4:ans port och håller på till kl 13. Vi avslutar med
korvgrillning och fika, som vanligt.

Kommande händelser
25 sept – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma