Information från styrelsen,.november 2018

Information från styrelsen, november 2018
Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 25 oktober 2018, vill styrelsen informera om följande:

Tvättstugan – allergifritt mål
En liten del av befolkningen är väldigt känslig för dofter som kan finnas i tvättmedel, sköljmedel och parfymer, detta ger olika former av besvär för vederbörande. Vi har sådana boende i vår förening. Vi vädjar därför att alla boende bara använder parfymfria tvättmedel och inte använder tvättmedel och sköljmedel med tillsatta doftämnen i tvättstugans maskiner. På paketen finns då en allergifritt-symbol.

Glöm inte att tömma fickorna i de kläder du tvättar i tvättstugan. Vi har hittat både det ena och det andra i avloppsbaljan bakom tvättmaskinerna. Kolla en gång till i alla fickor innan du tvättar, för säkerhets skull. Det minskar risken för skador på maskinerna, och så slipper dina saker ”försvinna”.

Den 19 november
kommer Trädmästarna och gallrar på tomten. Träd kommer att beskäras och sly kommer att tas bort. Detta följer en inventering som genomfördes för en tid sedan. Vi har stämt av med kommunen, som är markägare, och det är OK från deras sida.

Brandskydd
Tyvärr tvingas vi påminna om att det inte är tillåtet att förvara saker i trapphusen. Skälet är att trapphusen är utrymningsväg för oss boende om det skulle börja brinna och trapphusen är också insatsväg för räddningstjänsten. Styrelsen är ansvarig för
att det är fritt i trapphusen, och styrelsen måste därför vidta åtgärder. En åtgärd vi gör är att markera med lappar på de saker som upptäcks förvarade i portarna. Tyvärr. Barnvagnar får förvaras i barnvagns- och cykelrummen, eller i lägenheten, i
eget lägenhetsförråd eller längst in i förrådsgången på Ljusnevägen 2 där det finns plats.

Pappersavfall
I soprummen finns blåa avfallskärl. Dessa är avsedda för returpapper. Returpapper är tidningar, kontorspapper och liknande. Kuvert är inte returpapper eftersom kuvert är limmade, läggs lämpligen i de vanliga hushållssoporna. Samma gäller för plastat papper – läggs i hushållssoporna. Kartonger kan vikas ihop och ställas bredvid de blå avfallskärlen, så tas de med. Kartonger är således inte returpapper, utan skall sorteras separat.

Kommande händelser
20 november – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma