Information från styrelsen, nov-dec 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 20 november 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Glöggmingel!
Traditionsenligt bjuder föreningen på glöggmingel. Helt improviserat. Välkommen till
4:ans port onsdag den 5 december kl 18.30. Det kommer att finnas två sorters
glögg, pepparkakor och gissningsvis lite till. Låt oss gissa på litet luciamusik också.
Välkomna!

Återvinning av kartonger mm
Ett fel insmög sig i förra infobladet. Kartonger skall lämnas till stadens återvinning
(mitt emot Djursjukhuset). Kartonger för mjölk, juice, ägg lämnas med fördel där, i
nödfall i hushållssoporna (som förbränns). Se även anslag som finns i soprummen.
Vid Djursjukhuset finns också återvinningskärl för plast, glas, metall och batterier.

Varmt
vill vi alla ha på vintern. För att värmen ska fungera bra i lägenheterna är det viktigt
att termostatventilen på elementen, och även elementen, inte är förtäckta av
gardiner. Täcker gardinerna för elementen kommer värmen att stanna mellan
gardinen och fönstret och värmer då termostatventilen som tror att det är varmt i
rummet och drar ned på värmen så att du får kallt! Därför är det viktigt att
elementen inte är förtäckta av gardiner och möbler, så att den uppvärmda luften
kommer in i lägenheten. På så sätt fungerar värmen bättre.

Brandskydd
Vid senaste kontroll av brandskyddet i våra hus var det helt OK. Inget som stod i
portarna och källargångarna. Styrelsen vill framföra sitt tack för hjälpen!

Levande ljus
Det är trevligt med levande ljus men de måste hållas under kontroll. En bra regel är
att den som tänder ett ljus också svarar för att se till att det släcks. Pass upp med
adventsstakar, fladdrande gardiner mm i kombination med levande ljus. Glöm inte
bort att se till att adventsstaken är släckt när ni går ut på adventssöndagarna. Vi har
ännu inte haft några kända tillbud med detta, men styrelsen vill påminna om detta,
hellre en gång för mycket, för säkerhets skull.
Med dessa ord vill styrelsen välkomna adventshelgerna, nobelprisutdelning och lucia
innan vi firar jul.

Kommande händelser
18 december – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma